Offshore podnikanie a offshore služby – ako chápať tieto pojmy?

Štandardný

Jedna z aktuálnejších charakteristík  chápe akékoľvek offshore podnikanie a rozmanité  sprievodné služby ako oblasť podnikania mimo štátu. Je na tom určite niečo čo odzrkadľuje a vystihuje realitu. Offshore finančné transakcie sa nevykonávajú len v oblastiach typických offshore centier, alebo na nejakom virtuálnom ostrove, či na nejakom plávajúcom zaoceánskom parníku v jednom zo svetoých  oceánov alebo inom virtuálnom svete.

Offshore podnikanie a offshore služby

Offshore podnikanie sa chápe ako oblasť podnikania mimo štátu

Dá sa teda presne rozlišovať medzi onshore a offshore podnikaním?

Offshore finančné transakcie sú mnohokrát realizované priamo na kontinentoch a teda onshore. Pomerne často sú vytvorené, organizované, riadené, rozhodované a vykonávané v tradičných finančných onshore centrách Londýna, Sydney, New Yorku, Frankfurtu alebo Tokya. Potrebné je uvedomiť si, že offshore spoločnosti a offshore banky  sú reálne existujúce subjekty v reálnych offshore jurisdikciách, ktoré sú  medzinárodne uznávané a rešpektované.

Tradničné onshore centrá

Sydney je jedným z tradičných onshore centier

Obsah pojmu offshore podnikanie

Frekventované označenie offshore sa používa v mnohých významoch.  Offshore financie, offshore investície, offshore banka a kapitál, offshore bankovníctvo alebo aj asi najznámejšie je označenie pre offshore spoločnosť. Dokonca sa môžeme stretnúť aj s výrazom offshore ropné plošiny, čo sú známe ropné plošiny na otvorenom mori. Napriek tomu sa často predpokladá, že sa offshore podnikanie vzťahuje takmer výhradne k financiám alebo k bankovníctvu. Preto aby to bolo ešte zložitejšie, označenie offshore sa spája tiež so súkromným  bankovníctvom, ochranou majetku a správou trustov. Offshore finančný trh je užitočným východiskovým bodom, na ktorom sa dá definovať štatút offshore podnikania a služieb.

Obsah pojmu offshore podnikanie a offshore služby

Offshore finančný trh je užitočným východiskovým bodom, na ktorom sa dá definovať offshore podnikanie

Offshore finančné obchodovanie

Neexistuje žiadna všeobecne prijatá definícia offshore finančných obchodov a offshore bankovníctva. Možno je to spôsobené aj nedostatkom objektívnych informácii obecne charakterizujúcich offshore podnikanie.  Neexistujú žiadne jasné hranice medzi  offshore  a onshore finančnými aktivitami.. Existujúce hranice sú relatívne a nestále, vymedzujú postavenie a diferenciácie v oblasti regulácie onshore štátu, čo môžeme považovať za regulované a zdaňujúce oblasti, alebo offshore oblasti a krajiny, kde sa niektoré regulácie a zdanenia neuplatňujú, alebo sú výrazne znížené.