Atramentové kazety – aké druhy poznáme?

Štandardný

V súčasnej dobe nie je možné nájsť oblasť ľudskej činnosti, v ktorej by nebola využívaná výpočtová technika. Štandardným výstupným zariadením pre túto techniku sú tlačiarne. Medzi najčastejšie používané tlačiarne patria hlavne atramentové. Jedným z hlavných dôvodov ich používania je nielen kvalita farebnej tlače, ale hlavne ich cenová prístupnosť, čo je hlavný faktor, ktorý prispel k ich hromadnému rozšíreniu. Na to, aby mohli atramentové tlačiarne tlačiť, sú potrebné kvalitné atramentové kazety, ktorých však už cena taká lacná nie je a pri tlači väčšieho množstva dokumentov sa tlač značne predražuje.

Skutočnosť, že originálne atramentové kazety, sú pomerne drahé vyplýva z faktu, že výrobcovia tlačiarní si dobre spočítali, že sa im oplatí predávať tlačiarne za nízku cenu, niekedy v podstate za výrobné náklady, ba dokonca v niektorých prípadoch možno i ešte lacnejšie. Pričom inú taktiku zvolili pri spotrebných materiáloch, ktorými sú práve atramentové kazety a náplne pre tlačiarne. Tieto sa predávajú za značne nadsadené ceny. Tým si výrobcovia tlačiarní zabezpečili dostatočnú finančnú kompenzáciu za predaj lacných atramentových tlačiarní. Práve v dôsledku tejto dokonale premyslenej obchodnej stratégie sa výrobcom darí.

Na druhej strane, práve drahé atramentové kazety prispeli k vzniku mnohých firiem, ktoré začali vyrábať ich náhrady. Pre ne sa udomácnilo označenie kompatibilné kazety a náplne. V súvislosti s daným vzniklo i ďalšie odvetvie a to renovácia. Výrobe kompatibilných atramentových kaziet a náplní, vrátane ich renovácie sa začali venovať firmu po celom svete. Postupne prebrala prvenstvo Čína, ktorá sa vedela nielen najrýchlejšie prispôsobiť požiadavkám trhu, ale vedela ponúknuť aj najvýhodnejšiu cenu.

atramentove-kazety-3

Atramentové kazety kompatibilné s Canon

Originálne atramentové kazety

Originálna atramentová kazeta, je kazeta pre konkrétnu tlačiareň,  konkrétneho výrobcu (napr. výrobcu Canon),  ktorá je vyrobená výrobcom danej tlačiarne (v danom prípade Canon) a je určená pre danú tlačiareň. Medzi najznámejších výrobcov tlačiarní a originálnych kaziet patria Brother, Canon, HP, Lexmark a Epson. Samozrejme výrobcov je podstatne viac, no v našich podmienkach sa najviac stretávame práve s týmito. Originálne kazety a náplne sú síce najdrahšie, no sú najkvalitnejšie.

 

Kompatibilné atramentové kazety

Kompatibilná atramentová kazeta je kazeta pre konkrétnu tlačiareň, konkrétneho výrobcu (napr. výrobcu Canon), ktorá však nie je vyrobená výrobcom danej tlačiarne (v danom prípade Canonom). Je vyrobená cudzou firmou, ktorá s výrobcom danej tlačiarne nemá v podstate žiadny vzťah. Kompatibilnú kazetu pre ten istý druh tlačiarne, nemusí vyrábať len jeden výrobca, ale môže ju vyrábať neobmedzený počet výrobcov. Kompatibilné kazety neprichádzajú na trh zároveň s originálnymi, ale v značnom oneskorení. Spočiatku bývali kompatibilné kazety dosť nekvalitné, avšak v súčasnej dobe, ak sú zakúpené od spoľahlivého výrobcu, je ich kvalita skutočne na vysokej úrovni a ich zakúpenie je výhodnou investíciou. Takéto kazety sú bez problémov vhodné aj na kvalitnú fototlač

atramentove-kazety-4

Atramentové kazety kompatibilné s Brother

Renovované atramentové kazety

Na výrobu renovovanej  atramentovej kazety je použité telo originálnej (v niektorých prípadoch aj kompatibilnej) kazety, ktorej náplň už bola minutá. Takáto kazeta je rozobraná, vyčistená, je vymenené jej vnútro (väčšinou savý materiál), je naplnená vhodným atramentom a opatrená novým štítkom. K renovácii sa používajú hlavne tie typy kaziet, ktoré ešte nedokázali výrobcovia kompatibilných kaziet vyrobiť. Vo vzťahu k ich využitiu možno uviesť, že sú mimoriadne vhodné hlavne pre kancelárske účely.

Plnené atramentové kazety

Plnenie atramentových kaziet by mala robiť len renomovaná organizácia majúca z danej činnosti skúsenosti. Kazeta sa naplní atramentom vhodným pre daný typ kazety. Pozor na tzv. „univerzálne atramenty“, ktoré rozhodne nie sú vhodné na plnenie. V prípade, že ide o viacfarebnú kazetu, je pred naplnením potrebné skontrolovať, či nedošlo k zmiešaniu farieb prípadne, či trysky nie sú zaschnuté. V prípade, že je kazeta chránená čipom, je potrebné čip vymeniť za nový, prípadne ho vyresetovať. Následne otestovať plnohodnotnú funkčnosť trysiek a trysky ako i kazetu vyčistiť.

V prípade, že majiteľ kazety dodržiaval zásady správnej manipulácie s kazetou, je takúto kazetu možné väčšinou naplniť viackrát. Takže finančná úspora je skutočne značná a dá sa povedať, že sa tlačí takmer zdarma. Aj keď je v niektorej odbornej literatúre uvádzaný počet opakovaných naplnení jednej a tej istej kazety 3 až 5 krát, z vlastných skúseností môžeme potvrdiť, že pri niektorých typoch kaziet (napr. HP 56, HP 57, HP 58, HP 223, …..) nebolo výnimkou, že jedna a tá istá kazeta bola plnená až 15 krát!!! Samozrejme čím viac krát je kazeta plnená, tým dochádza jej používaním k väčšiemu opotrebovávaniu jej trysiek, čo sa prejavuje na jej tlači. Po určitom počte plnení je už vhodná len pre kancelársku tlač.