Ezoterika

Štandardný
ezoterika

Ezoterika – jing a jang

Ezoterika hrá veľkú rolu v životoch ľudí už veľmi dlho. Mnohým ľudom však pravdepodobne nie je úplne jasné, čo ezoterika vôbec znamená. Pre veľa ľudí pojem ezoterický, znamená niečo nepochopiteľné, nejasné a patriace do starých mystických kníh, ktoré v starých knižniciach zapadajú prachom. Pre niektorých je to dokonca niečo zlé, čoho sa treba obávať. V skutočnosti je však ezoterika prítomná všade okolo nás a je akýmsi kľúčom k porozumeniu našej histórie a existencie.

Čo je to ezoterika a kde sa s ňou môžeme stretnúť

Slovo ezoterika pochádza z gréckeho slova „esoterikos“. Ezoterika znamená niečo tajomné, skryté a porozumiteľné iba osvieteným a zasväteným. Opisuje skrytú podstatu skutočnosti a každého, kto ju zažil. Pre tých, ktorí sa ezoterikou zaoberajú neexistuje iba hmotný, fyzický svet, ale aj iné dimenzie, nefyzické osoby a podobne, ktoré zvyčajne nie sú viditeľné. O týchto veciach často hovoria napríklad aj ľudia, ktorí sa dostali blízko smrti alebo majú iné mystické zážitky. Opis takýchto skúseností môžete nájsť doslova kdekoľvek. V náboženských textoch, antických kultúrach, tradíciách, v mytológii.

Ezoterika nepatrí k žiadnej konkrétnej viere, ale zato sa určitým spôsobom vyskytla takmer v každej. Preto podobnosti je možné nájsť v rôznych náboženských textoch, hoci boli napísané v úplne inej dobe či krajine. Ezoterici z rôznych kútov sveta, zisťovali podobné veci rôznymi technikami a svoje poznatky vyjadrovali na základe vlastnej kultúry a prostredia.

Ezoterické znalosti bývali často využívané na kontrolu, nadvládu či podvody. No používali sa aj na dobré účely. Tými bolo zvýšenie úrovne ľudského vedomia, prínos vyšších hodnôt do spoločnosti, možnosť kontrolovať vlastný osud, zmiernenie utrpenia a podobne.

Využitie ezoterických symbolov v súčasnosti

Ezoterické symboly, ktoré majú svoje korene niekde v dávnej histórii sa dnes používajú ako symboly označujúce inštitúcie, korporácie. Svoje miesto si našli aj  v zábavnom priemysle, hudbe, filmoch. Široké používanie ezoterických symbolov zaznamenáva napríklad módny priemysel. Tričká alebo iné oblečenie so symbolmi sú obľúbené hlavne medzi mladými ľuďmi a tínedžermi. Nosia ich aj napriek tomu, že v mnohých prípadoch nevedia,  čo tieto symboly v skutočnosti znamenajú, čo vyjadrujú. Je to však „cool“ a o to ide.

ezoterika

Ezoterika – fung shui, energia