GPS lokátor do auta

Štandardný

Áno aj toto slovné spojenie je použiteľné ako jedna z viacerých alternatív voľných slovenských prekladov už pomerne stabilizovaného výrazu v angličtine – tracker. Nečudo, že nenápadnej malej krabičke s pozoruhodnými tajomstvami vo vnútri sme ešte ani poriadne nestihli priradiť jednoznačný a osobitý všeobecne rozšírený názov. Veď zrejme majoritná časť radovej populácie hádam ani len neregistruje existenciu niečoho takého. Alebo jej neprikladá nijakú podstatnú osobitosť v porovnaní s akýmikoľvek ďalšími naoko podobnými blikajúcimi „krabičkami“ všemožných iných funkcií a odrôd. Existuje však našťastie aj dostatočne početná skupina takých jedincov, ktorí majú v sebe hlboko zakorenenú zvedavosť, hlad po nových poznatkoch aj pozitívny vzťah k novým technologickým trendom. Tie sa prirodzene vyprofilovali mechanizmami trhu. V praktickom nasadení totiž vždy prežije len to najspoľahlivejšie alebo niečím výrazne pokrokové riešenie, ktoré sa uplatní v praxi. Takto sa expresne zrodil aj GPS lokátor do auta.

gps lokátor do auta

Praktické riešenie ako lokalizovať vozidlo aj pomocou mobilného zariadenia.

Aha, tu som !

V prvom rade GPS lokátor do auta samozrejme disponuje prijímačom GPS satelitného signálu. Dnes už však máme k dispozícii hneď tri autonómne satelitné siete. Známe sú ako GPS (systém americkej armády), GLONASS (vybudovaný Ruskom) a najnovším i najdokonalejším počinom Európy – GALILEO. Lokalizačnú funkciu v prípade nedostupnosti satelitného vysielania dokáže poskytnúť aj terestriálna alternatíva – pracujúca na princípe triangulácie pozícii najbližších GSM vykrývačov. Druhou najdôležitejšou súčasťou je GPRS modul, ktorý sa pripojí do siete GSM. Tá umožní prístup na internet a prenos údajov na určený server komunikačným protokolom. Ten je navrhnutý tak, aby umožnil kontrolu prijatých údajov, čo eliminuje priestor pre chybu prenosu.

gps lokátor do auta

Lokalizačné zariadenia do auta sa vyznačujú miniatúrnym prevedením.

Nielen lokátor do auta, ale aj senzory

Prax ďalej ovplyvnila integráciu ďalších miniaturizovaných zariadení do PCB (dosky plošných spojov) typického GPS lokátora. Pevne sa udomácnili hlavne meracie prístroje fyzikálnych veličín – teplota, či elektrické veličiny. Sú merateľné pomocou niekoľkých vstupov, tzv. analógový vstup pre meranie najmä napätia, tzv. digitálny vstup pre odovzdanie binárnej informácie (0-1) ale taktiež dokáže aj merať častosť (frekvenciu) zmien 0/1. Pomocou takýchto vstupov je možné pripojiť plejádu rôznych externých meracích zariadení s kompatibilným výstupným ukazovateľom.

Okrem elektrických rozhraní je samozrejme GPS lokátor do auta vybavený aj sadou digitálnych rozhraní. Jedná sa najmä o sériové linky – RS232, RS845, „dallas 1-wire“. Tieto rozhrania zas slúžia na pripojenie externých zariadení, kde je možná už aj zložitá obojsmerná dátová komunikácia – od digitalizovaných meracích prístrojov cez rôzne vstupné a výstupné zariadenie ako kamera, klávesnica, displej, čítačky identifikačných čipov RFID a pod.

No a nakoniec jednou najdôležitejších súčastí kompletu sú rozhrania pre pripojenie digitálnych rozhraní použitých vo vozidlách a strojoch – CANBUS. Je to komunikačná sieť elektronických jednotiek vo vozidle na čele s riadiacou jednotkou motora. Pomocou tohto rozhrania sa získava obrovské množstvo dát tečúcich medzi jednotlivými riadiacimi mikropočítačmi v stroji. Trendom je dnes unifikácia pripojenia sústredením sa na OBD zbernicu, ktorá štandardne slúži primárne pre servisných technikov vozidiel na diagnostiku a konfiguráciu softvéru. V nákladných vozidlách sa presadil tzv. FMS štandard, čo je stále obľúbenejšie a pokročilejšie dátové rozhranie pre širokú škálu rôznych aplikácii.

Táto typická zostava sa zjednotila na základe najčastejších požiadaviek trhu v priebehu veľmi krátkej doby rapídneho rozvoja sledovacích systémov. Výrobcovia sa predbiehajú v miniaturizácii a integrovaní ďalších a ďalších funkčných modulov do útlej krabičky s rozmermi nie viac ako 5x10x3 cm. Samozrejme srdcom celého mikrokozmu je výkonná počítačová platforma, kde vládne použitie dnes asi najrýchlejšie sa vyvíjajúcej architektúry ARM. Tá sa používa napr. aj v mobilných telefónoch a pod. Dostatočný výkon umožnil pokrok firmvéru zariadení, ktorý štandardne umožňuje nielen bohaté možnosti nastavenia všetkých súčastí, ale aj integráciu programov pre pokročilejšie spracúvanie a analýzu snímaných údajov. Na základe ich hodnôt s odstupom niekoľkých milisekúnd vie zariadenie vykonať prednastavené podprogramy, či zmenu svojich nastavení a správania a tak sa prispôsobiť aktuálnym potrebám systému a zároveň šetriť prenos dát, spotreby energie, či posielať hlásenia o význačných udalostiach.