Odkup firiem je najčastejším riešením finančných problémov

Štandardný

Úspešné podnikanie a výnosný biznis, ktorý nás dokáže výborne finančne zabezpečiť, poskytne nám nezávislosť a dobrý život (zahraničné dovolenky a cestovanie, drahé autá, luxusné nehnuteľnosti, kvalitný nábytok…). Presne taká je väčšinou predstava či prvotný plán každého, kto sa púšťa do vlastného podnikania s veľkými očakávaniami. No svet biznisu je oveľa tvrdší, ako sa na prvý pohľad zdá. A tak v podnikateľskom prostredí môže často nastať aj situácia, kedy sa jednoducho nedarí. A firma sa z rôznych dôvodov dostáva do straty, zadlžuje sa. Mnoho podnikateľov sa tak viac ako s luxusom pasuje s finančnými problémami, ktoré môžu vyústiť až do štádia, kedy je jediným riešením likvidácia. Prípadne zlúčenie s inou spoločnosťou alebo predaj firmy spoločnostiam, ktoré sa špecializujú na odkup firiem (malo by to však prebiehať vždy korektne voči veriteľom).

odkup firiem

Odkup firiem by mal prebiehať korektne voči veriteľom.

Odkup firiem či hotových ready made spoločností

Úplne iný význam má však firemný odkup v prípade tzv. ready made spoločností. Vtedy sa jedná o odkup firiem, ktoré boli založené výhradne za účelom ich ďalšieho predaja a nikdy predtým nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. To znamená, že sú takpovediac bez minulosti a úplne čisté, nemajú žiadne záväzky, veriteľov ani pohľadávky. Odkup firiem tohto typu je naozaj korektný a určený všetkým, ktorí chcú začať podnikať čo najskôr. A to bez zbytočne zdĺhavého chodenia a vybavovania po úradoch.

odkup firiem

Odkup firiem je určený každému, kto chce začať podnikať čo najskôr.

Čo všetko ponúka odkup firiem s názvom ready made?

Odkup firiem a spoločností s pomenovaním ready made vám tak ponúka možnosť začať podnikať takmer okamžite. Prípadne v priebehu niekoľkých hodín, pretože ready made spoločnosti a firmy boli založené za účelom predaja a zväčša už majú vybavené všetky formality. Uvediem napr. zápis v Obchodnom registri, pridelené IČO, vystavené živnostenské listy. Prípadne aj registráciu na daň z príjmu či pridelené daňové identifikačné číslo DIČ. Podľa individuálnych požiadaviek klienta je možné zmeniť napr. obchodné meno, sídlo či doplniť ďalšie predmety podnikania.