Riečna lodná doprava je na vzostupe

Štandardný

Riečne toky zohrávali v dejinách ľudstva rozhodujúcu úlohu. Klasickým príkladom je rieka Níl a mnohé rieky na ázijskom kontinente. Boli zdrojom nielen vody ale slúžili a dodnes slúžia aj na prepravu ľudí a tovaru. A nielen v dnešných časoch, ale aj v minulosti boli miestom zábavy a rekreácie. Aké sú niektoré výhody a nevýhody lodnej  dopravy po riekach? Lodná doprava je najlacnejší a najstarší spôsob dopravy. Funguje na prírodnej trati, a preto si okrem kanálov nevyžaduje veľké kapitálové investície do výstavby a údržby. Náklady na prevádzku vodnej lodnej dopravy sú tiež nižšie v porovnaní s inými druhmi dopravy. Medzi hlavné výhody vodnej dopravy je možné zaradiť:  

  • veľmi výhodná je preprava ťažkých a objemných materiálov, 
  • je to najlacnejší dopravný prostriedok, 
  • je palivovo úsporný a 
  • je to ekologický spôsob dopravy. 
lodná doprava
Lodná doprava ponúka okrem nízkej ceny aj luxusné zážitky

Lodná doprava je hospodárna a ekologická 

    Vodná doprava je v súčasnosti všeobecne  považovaná za jednu z najhospodárnejších a najekologickejších spôsobov prepravy tovarov a osôb. Jej význam zároveň umocňuje skutočnosť, že polovica obyvateľstva Európy žije pri pobreží alebo popri vnútrozemských vodných cestách. Má samozrejme svoje špecifiká. Stále viac sa o nej hovorí aj medzi tými, ktorí sa tejto problematike venujú a majú aj vplyv na rozhodovanie sa kompetentných ľudí zodpovedných za dopravu. Hlavne s ohľadom na nesporné výhody vodnej lodnej dopravy. Napríklad vnútrozemské riečne plavidlá majú nosnosť porovnateľnú so stovkami kamiónov. To predstavuje šetrenie na prepravných nákladoch, znižovanie škodlivých emisií a odľahčovanie ciest a diaľnic.  

lodná doprava
Lodná doprava má svoje čaro aj vo večerných hodinách

Náš Dunaj má medzinárodný význam 

    Pre veľkú obchodnú lodnú plavbu  a dopravu sa u nás využíva hlavne  medzinárodná vodná cesta Dunaj. V prístavoch Bratislava a Komárno sa preloží rádovo niekoľko miliónov ton tovaru ročne. Veľký význam má samozrejme aj turistický ruch a príjem z neho. Osobné kajutové lode dovezú hlavne do Bratislavy ročne stovky tisíc turistov. Výletné lode aj na iných vodných cestách a vodných plochách u nás doma prevezú ročne až 200 tisíc rekreantov. V rámci koncepcie rozvoja vodnej lodnej dopravy na Slovensku je bezpochyby prioritou rieka Dunaj.