Overovanie listín a doložka Apostila

Štandardný

Na to, aby bol úradný dokument zo Slovenska právne použiteľný aj v zahraničí, musí prejsť určitým overením a rovnako to platí aj naopak. V medzinárodnom práve totiž platí, že verejné listiny vydané orgánmi cudzieho štátu, ktoré platia na území tohto štátu ich vydania, nadobúdajú právnu silu v inom štáte až vtedy, ak sú opatrené požadovanými […]

Občas potrebujeme aj apostilu

Štandardný

Možno, že sa chystáte sa prácou alebo štúdiom do zahraničia. Dá sa predpokladať. že budete potrebovať ukázať a použiť nejaký úradný dokument alebo inú verejnú listinu vydanú slovenskými orgánmi. A možno sa stretnete aj s tým, že si od vás budú pýtať tzv. apostilu. Bez tejto prílohy vám zahraničné orgány s najväčšou pravdepodobnosťou odmietnu akceptovať váš […]