Zbrane troch krajín z minulého storočia

Štandardný

Prehistorické zbrane

Ľudia používali zbraň rôzneho druhu od nepamäti. Samozrejme začalo to s úmyslom uloviť zviera pre potravu a kožu. Avšak prvé pomenovateľné zbrane, ako by sme ich spoznali aj dnes, boli rôzne sekery, kopije, luky a šípy. Luky a šípy sú znázornené na jaskynných maľbách už z roku 10 000 až 5 000 pred n. l. v Španielsku.

Prvé zbrane boli vyrobené z dreva a kameňa. Drevené zbrane boli účinné už v roku 6 000 pred n. l., čo dokazujú aj jaskynné maľby v Afrike, na ktorých sú znázornení muži ozbrojení palicami. V Austrálii používali domorodci na svoju obranu drevené bumerangy, avšak v tom čase ešte neboli navrhnuté tak, aby sa po hode vrátili. Používali tiež rôzne oštepy a kopije.

zbrane

Najčastejšie prehistorické zbrane boli luky a šípy

Staroveké zbrane

Sumerské zbrane

Sumeri žili v krajine, ktorá sa dnes volá Irak. V roku 3 500 pred n. l. vytvorili vysoko civilizovanú spoločnosť. Pri svojich bojoch používali vozy ťahané oslami. Používali luky a šípy, oštepy a drevené zbrane. Vojaci nenosili brnenie, no mali kožené bundy vybíjané bronzom. Toto im poskytovalo dostatočnú ochranu tela. Na hlavách nosili medené helmy a súčasťou vojenskej výbavy bol aj obdlžníkový medený štít.

Egypt

Egyptskí vojaci išli do boja chránení iba s dreveným alebo koženým štítom v jednej ruke a mečmi, dýkami, oštepmi, sekerami či kyjakmi v druhej. Občas použili aj praky a luky čo pokladali za celkom účinnú zbraň na menšie vzdialenosti.

V starovekom Egypte bojovala väčšina mužov na vlastných, no od roku asi 1 700 pred n. l. už armáda mala aj vozy s koňmi. Každý voz niesol dvoch mužov, jeden riadil a druhý strieľal šípy. Brnenie bolo vyrobené z bronzu.

zbrane

Dýka zo starovekého Egypta

Asýria

Asýrčania žili v krajine dnes pomenovanej Irak. V rokoch medzi 900 pred n. l. a 612 pred n. l. vytvorili veľkú ríšu na Strednom východe. Pri bojoch sa využíval koč, kone aj pechota. Na vozoch bývali po troch, jeden ovládal koňa, ďalším bol lukostrelec a tretí štítonosec. Bojovalo sa však aj zbraňami ako sú oštep, meč a prak.