Používanie zdvojených okien má niekoľko výhod

Štandardný

Okná a dvere v rôznej podobe a účelu používame denne. Okno je jednoducho povedané nepriechodný stavebný otvor, pričom sú naň kladené mnohé požiadavky. Okná nielen že osvetľujú miestnosti, chránia vnútrajšok budov proti nepriaznivým klimatickým vplyvom, ale zaisťujú aj tepelnú izoláciu interiéru. Chránia nás proti hluku z ulíc miest, poskytujú určitú bezpečnosť proti nežiadúcemu vniknutiu a v neposlednej miere dotvárajú estetický vzhľad budov aj samotného interiéru. V článku si rozoberieme aj čo sú to zdvojené okná.

zdvojené okná

Zdvojené okná slúžia aj k izolácii interiéru.

Okná sa delia podľa ich konštrukcie

Podľa základnej konštrukcie sa okná rozdeľujú na okná jednoduché, dvojité a zdvojené. Jednoduché okná sú tvorená jedným okenným rámom, do ktorého je osadené jedno okenné krídlo. Je to najstaršia konštrukcia okien, pôvodne používaná pre nevykurované bytové a nebytové priestory. V súčasnosti sa k jednoduchým oknám radia aj  najmodernejšej konštrukcie okien, tzv. eurookná. Dvojité okná sú tvorené dvoma samostatnými rámami, na ktoré sú zavesené okenné krídla.

Tretím typom sú  zdvojené okná

Zdvojené okná sú tvorené dvoma okennými rámami, ktoré sú navzájom spojené. Na rámy sú spoločne zavesené zdvojená okenné krídla, ktoré sú spojené spojovacími skrutkami. Takéto okná je možno roztvoriť kvôli čisteniu. Zdvojené okno tvorí prechodný stupeň od dvojitého okna k jednoduchému oknu s izolačným zasklením. Okenné krídlo sa skladá z dvoch zošrubovaných častí, ktoré vytvárajú podobný izolačné efekt ako dvojité okno. Tento typ okien je u nás veľmi rozšírený napríklad v panelových domoch.

zdvojené okná

Zdvojené okná sú u nás rozšírené najmä v panelákoch.

Zdvojené okno s integrovaným tienením

Moderné zdvojené okno spolu s  integrovaným slnečným tienením predstavujú celistvý systém. Sú konštruované s cieľom maximálnej energetickej úspornosti budov. Stále častejšie ich je vidieť ako súčasť tzv. pasívnych domov a celých budov. Zdvojené okná sú na trhu objavujú s tieniacou technikou a ochranou proti nechceným pohľadom, ktorá  je  v tomto prípade integrovaná medzi okennými tabuľami. To prináša výhody pri čistení, pretože sklo chráni žalúzie pred vetrom, poveternostnými vplyvmi a znečistením. Vďaka zdvojeným oknám sa nemusíte vzdávať tieniacej techniky ani v prípade rekonštrukcií historických  budov alebo pri fasádach, na ktoré sa nesmú umiestňovať rolety.