Ak má byť zatepľovanie kvalitné, nezabúdajte ani na sokel!

Štandardný
zatepľovanie

Kvalitné zatepľovanie budov má niekoľko vrstiev

Zatepľovanie rodinných aj bytových domov je trendom už niekoľko rokov a stále je rovnako aktuálne, pretože ľudia zisťujú, že tento spôsob izolácie sa v praxi aj z dlhodobého hľadiska naozaj osvedčil a aspekty ako úspora energií či skvalitnenie bývania sú aj po niekoľkých rokoch užívania zrejmé. Aby zatepľovanie skutočne perfektne fungovalo, zabezpečovalo kvalitné a pohodlné bývanie v zimných aj letných mesiacoch, minimalizovalo vznik plesní a šetrilo financie za vykurovanie, musí byť prevedené naozaj odborne. To znamená, že okrem kvalitne odvedenej práce, správneho postupu a vhodného izolačného materiálu či potrebnej hrúbky, nesmieme pri zatepľovaní zabúdať na žiadnu časť budovy, pretože aj ten najmenší detail môže znamenať únik tepla či vlhnutie stien.

Zatepľovanie základov a sokla určite nepočká!

Medzi miesta, na ktoré sa pri zatepľovaní budov veľmi často zabúda alebo sa ich zatepľovanie odkladá na neurčito, patria základy a sokel. Možno sa práve spodná časť domov zdá ľuďom menej podstatná ako zvyšok alebo sa snažia vynechaním soklovej časti budovy čo-to na zateplení ušetriť, opak je však pravdou a práve základy a sokel domu sú veľmi podstatnou časťou každej budovy a nielenže týmto spôsobom neušetríte, ale práve naopak – celé zatepľovanie tým stráca svoj význam, pretože iba správne zateplený sokel zabraňuje tepelným stratám aj premŕzaniu základov či kondenzácii vlhka. V žiadnom prípade preto zateplenie týchto miest neodkladajte! Je totiž zbytočné mať krásne upravenú fasádu domu, ak nie je urobené všetko na 100 %.

zatepľovanie

Dôkladné zateplenie sokla je dôležitejšie než si myslíte

Rady pre správne zatepľovanie sokla

Pre správne zatepľovanie v prípade sokla je dôležitá nielen vrchná časť, ale aj hĺbka zateplenia pod terénom, teda k základom budovy. Táto hĺbka by v ideálnom prípade mala byť až do 80 cm pod povrchom terénu. Na zateplenie sokla sa najčastejšie používajú tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu v rôznej hrúbke v závislosti od typu budovy a hrúbky ostatného zateplenia (napr. starší rodinný dom, kde bol na steny použitý izolačný materiál s hrúbkou 10 cm, by nemal mať soklovú časť zateplenú s doskami tenšími ako 7 cm).