Aké podklady sú potrebné pre založenie bankového účtu v zahraničí?

Štandardný

Možno, že ste jedným z tých, ktorých predstava o fungovaní zahraničného bankovníctva je často spájaná s vysokou úrovňou finančnej prepracovanosti. Realitou však je, že priemerný človek si môže otvoriť zahraničný bankový účet v priebehu niekoľkých hodín. Samozrejme aj za predpokladu, že je dobre pripravený a má potrebné informácie o zahraničnej banke, pre ktorú sa rozhodol a chce si tam založiť vlastný účet.

Každá zahraničná banka je o niečo iná

Jednotlivé zahraničné banky ako aj zahraničné jurisdikcie majú svoje vlastné požiadavky v procese zakladania nových účtov. Takže je celkom logické, že si vopred uskutočnite nejaký všeobecný prieskum, aby ste zistili špecifiká relevantné pre danú situáciu. Možností je veľa, nielen v oblasti onshore ale aj offshore bankovníctva. Vlastným štúdiom a prieskumom sa dá získať prehľad tom, čo môžete očakávať od konkrétnej bankovej inštitúcie v zahraničí.

založenie bankového účtu v zahraničí

Založenie bankového účtu v zahraničí – čo potrebujete vedieť

Základné požiadavky pri otváraní zahraničného účtu

Základné podmienky otvorenia zahraničného bankového účtu sú podobné založeniu bankového účtu vo svojej domovskej krajine. Zahraničná banka sa bude pýtať na vaše osobné údaje, ako je vaše meno, dátum narodenia, adresu, občianstvo a povolanie. Budú si chcieť overiť vaše osobné údaje, preto môžete očakávať, že predložíte kópiu svojho pasu, vodičský preukaz alebo iný identifikačný doklad vydaný vládnou inštitúciou. Okrem toho sa zahraničná banka bude chcieť overiť adresu vášho trvalého bydliska, pretože to môže mať vplyv na daňové otázky. Táto požiadavka môže byť splnená predložením účtu za elektrinu alebo podobný doklad.

Niektoré offshore banky vyžadujú tzv. apostilu

Vzhľadom na široké spektrum rôznych identifikačných dokladov, ktoré môžu byť predložené offshore bankám, je často nutné dodatočné zabezpečenie pravosti dokumentu. Notársky overená kópia určitých dokumentov môže stačiť len v niektorých prípadoch. Mnohé offshore centrá preferujú tzv. apostil pečiatku, čo je špeciálny typ certifikačnej značky používanej a akceptovanej v medzinárodnom meradle. Keď je to váš prípad pri založení bankového účtu v zahraničí, potom budete musieť navštíviť vládny orgán, ktorý je oprávnený vydávať apostilu.