Ako môže teambuilding pomôcť vašej firme?

Štandardný
teambuilding

Počas teambuildingu si vyskúšajte rôzne spoločné aktivity – jednou z nich môže byť napr. aj hranie paintballu

Každý z nás určite už pracoval v kolektíve a vie, že pohodová a priateľská atmosféra je dôležitá. Komunikácia, spolupatričnosť a flexibilita sú vlastnosti, ktorou by mal disponovať každý dobrý pracovný kolektív. Kedže kolektív je tvorený z jedincov, tak tieto vlastnosti sa nadobúdajú postupne, prežívaním spoločných situácií alebo riešením rôznych problémov, kde sa ukazujú ozajstné vlastnosti. Skvelým spôsobom ako utužiť kolektív je práve teambuilding a to v rôznych formách.

Prečo je teambuilding dôležitý?

Úlohou teambuildingu je stmelovanie kolektívu, upriamenie pozornosti na potrebu kolektívnej tímovej komunikácie a spolupráce. Pokiaľ chce byť firma úspešná, musí klásť väčší dôraz na správne fungovanie kolektívnej komunikácie. Či už správna alebo nesprávna komunikácia má veľký vplyv na pracovné vzťahy. Jednotlivé indoor alebo outdoorové aktivity, či už priamo alebo nepriamo, rozvíjajú určité kompetencie (zručnosti) jednotlivcov ako napríklad: plánovanie a stanovovanie priorít, komunikáciu, kreativitu atd. Pri niektorých úlohách majú účastníci možnosť si pripraviť stratégie, ktoré budú využívať pri plnení úlohy. Je úžasné sledovať ako tímy medzi sebou komunikujú (respektíve nekomunikujú), pracujú s domnienkami alebo prehliadajú podstatné informácie. Zlom prichádza, keď si tú istú aktivitu skúšajú znova. Komunikácia je vo väčšine prípadov efektívnejšia, v tímoch sa rozdelia úlohy, plánujú a vymieňajú si informácie. Práve vtedy prichádza k uvedomeniu a rozvoju určitých kompetencií.

Skúste Divokú Vodu v Čunove

teambuilding

Areál Divoká voda Čunovo vám ponúka skvelé miesto pre váš teambuilding

Ak ste sa rozhodli takúto akciu pre svojich zamestnancov zorganizovať a neviete, aké miesto by bolo vhodné, nechajte si poradiť! Čo môže byť lepším miestom pre utužovanie kolektívu ako pobyt pri vode, obklopenej krásnou prírodou? Areál Divoká voda je miesto ako stvorené na teambuilding. Výhodou je najmä široká ponuka a možnosť prispôsobenia si podmienok vlastným potrebám. Ubytovanie je možné v hoteli, menších chatkách a ak máte chuť na trošku iný druh teambuildingu, prístupny je aj camping. V Čunove máte k dispozícii množstvo aktivít a najmä tých vodných, ktoré skvelo vybudujú spolupatričnosť v celom kolektíve.