Anglické slovíčka ktoré potrebujete vedieť na cestách

Štandardný

Nákupy, návšteva známeho, obchodná cesta, dovolenka…to a omnoho viac je dôvod, prečo sa častokrát vyberieme za hranice našej krajiny. Vopred naplánovaná trasa vlakom, lietadlom, alebo s GPS navigáciou nám síce zaručí hladký priebeh, ale nezaručuje nám to, že sa počas cesty nevyskytne žiaden problém. Čo potom, keď zrazu počujeme anglické slovíčka ktoré sme sa niekedy dávno učili ale nespomíname si na ich význam?

Anglické slovíčka

Do zahraničia cestujeme stále častejšie, preto je dôležité mať slovnú zásobu a vedieť sa dorozumieť.

Ako sa jednoducho naučiť a zapamätať si slovnú zásobu 

Možno ste sa niekedy v minulosti učili cudzí jazyk ale keď príde na lámanie chleba, tak si na význam slov ktoré ste už toľkokrát počuli nespomeniete…asi ste zabudli. Prvá, základná vec pri učení sa cudzieho jazyka je zamerať sa na anglické slovíčka (vedieť porozprávať o sebe, svojej práci…) a potom sa učiť základy gramatiky. Ako sa však naučiť slovnú zásobu tak, aby bola súčasťou našej dlhodobej pamäte?

TRI pravidlá ako sa učiť  anglické slovíčka s ľahkosťou

Pravidlo číslo 1: opakuj, opakuj, opakuj

Ak ste vizuálny učebný typ, slovnú zásobu si z počutého nezapamätáte. Budete si to slovo musieť napísať, zvýrazniť. Ak ste sluchový typ osobnosti, gratulujeme vám. Na jazyky máte určite talent!

Pravidlo číslo 2: používaj samolepiace bločky (anglicky: sticky notes)

Okrem toho, že ich budete používať, dajte si ich na viditeľné miesto (WC, chladnička, notes, palubná doska). Budete sa tak podvedome učiť a určite to pre vás nebude časovo a finančne náročné. Alebo si tým označte predmety napríklad v domácnosti. Nesnažte sa však naučiť viac ako 5 anglických slovíčok denne. Ak ste v jazyku pokročilý, tak si tento počet zdvojnásobte. Nezabúdajte však na bod jeden.

Pravidlo číslo 3: použi nové slovo vo vete

Je to ako dvojsečná zbraň. Akonáhle utvoríte vetu v angličtine, tak si precvičujete nie len slovnú zásobu, ale aj gramatiku. Predstavte si situáciu, že vás na ceste zastaví policajt a chce si overiť vašu totožnosť, diaľničnú známku…

Anglické slovíčka

Slovná zásoba sá dá učiť s ľahkosťou, len treba vedieť ako na to.

Polícia  na cestách

Ako osloviť policajta v angličtine? Čo od vás môže chcieť? Ktoré anglické slovíčka je dobré vedieť? Prečítajte si tento krátky text:

An officer turned on his flashers behind me. I pulled over to the right. I wasn´t sure if I was speeding or not. The officer asked to see my ID, driving licence, insurance certificate, MOT ceertificate. He also checked my vignette. I stayed calm and respectful. As everything was in order he told me I was free to go.

A teraz sa skúste naučiť túto slovnú zásobu podľa pravidiel, ktoré spomíname vyššie.

A police officer (tiež: officer) – policajt

Flashers – majáky

Pull over – zastaviť pri krajnici

Be speeding – prekročiť povolenú rýchlosť

ID – občiansky preukaz

Driving licence – vodičský preukaz

Insurance certificate – poistenie vozidla

MOT certificate – technický preukaz

Vignette – diaľničná známka

Be free to go – môcť odísť