Čo je vlastne webdesign a ako s ním začať?

Štandardný

Webdesign je dnes už medzi ľuďmi, najmä teda medzi tými neskôr narodenými, celkom zaužívaný pojem, avšak veľakrát sa stáva, že je používaný a vysvetľovaný nesprávne. Do značnej miery za to určite môže fakt, že nie je nijak presne vymedzené, čo to webdesign vlastne je a spadá pod neho mnoho rôznych iných „disciplín“. Ja sa však pokúsim v tomto článku trošku bližšie objasniť, čo by sme si mali a čo by sme si naopak nemali predstaviť, keď sa slovíčko webdesign niekde objaví.

Základom pre webdesign je grafický dizajn stránky

Z najväčšej časti pod webdesign spadá grafický dizajn web stránky. To zahŕňa rozvrhnutie jednotlivých častí na stránke (kde sa bude na stránke nachádzať menu, logo, text, obrázky atď), výber farebnosti pre web stránku (aby sa prispôsobila požiadavkám klienta, ale aby bola zároveň aj príjemná pre oko návštevníka), v niektorých prípadoch aj samotnú výrobu loga či iných prvkov, ktoré budú súčasťou web stránky (ikonky, ilustrácia, animácie…). Do grafického dizajnu z časti spadá aj napr. aj typografia.

Kreslenie, fotografovanie a grafické programy

Pri všetkých týchto prácach je výhodou, ak má webdesigner talent na kreslenie či fotografovanie, no častokrát sa mylne uvádza, že to je nevyhnutnosť. Opak je však pravdou a oveľa dôležitejšie pre webdesign je, ak webdesigner ovláda aspoň základy práce s grafickými programami.

Kódovanie a programovanie – je medzi nimi rozdiel?

Ďalšou dôležitou súčasťou, ktorá tvorí webdesign je kódovanie. Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia si zvyknú mýliť kódovanie a programovanie. Programovanie je prepis akcií, ktoré chceme, aby počítač (resp. web stránka) zapísal do jazyka, ktorému počítač „rozumie“. Na to sa používajú rôzne programátorské jazyky (najznámejšie C++, PHP, JavaScript atď). Pre samotný webdesign však nie je nutné ovládať programovanie, pretože väčšinou sú práca programátora a webdesignera viditeľne oddelené.

To, čo webdesigner musí ovládať, je kódovanie. Pod týmto pojmom sa rozumie písanie zdrojového kódu pre web stránku, ale hlavne jeho „ladenie“ a tiež strihanie šablón (využíva sa pri tom HTML a CSS).

…myslieť treba aj na SEO

Tu už však prechádzame znova do ďalšej oblasti, pretože pri kódovaní stránky je dobré poznať aj základy SEO, na čo zase naväzuje množstvo iných vecí. Sami teda môžete vidieť, že vysvetliť, čo presne webdesign znamená, nie je vôbec jednoduché. Jedno je však isté, webdesign v sebe spája grafiku a kódovanie, ale z časti aj programovanie či marketing.