Čo je to zeolit?

Štandardný

Zeolit je mikroporézna, hlinotkremičitanová hornina, bežne používaná ako komerčný adsorbent a katalyzátor. Pomenovanie „zeolit“ vzniklo v roku 1756. Švédsky mineralóg  Axel Fredrik Cronstedt poznamenal, že pri rýchlom zahriatí materiálu stilbit, sa produkovalo veľké množstvo  pary z vody, ktoré boli zachytávané do materiálu. Na základe tohto javu pomenoval Cronstedt tento materiál „zeolit“ – z gréckeho zeo, čo v preklade znamená „do varu“ a lithos, v preklade „kameň. Prírodná hornina Zeolit sa vyskytuje v prírode.

Využitie

zeolitZeolit sa používa v rôznych priemyselných sférach. Používa sa teda v priemysle – petrochemický priemysel, jadrový priemysel, pri výrobe bioplynu; ďalej na komerčné a domáce použitie – na vykurovanie a chladenie, ako prídavok pre čistiace prostriedky, stelivo pre mačky, či ako prímes do stavebných materiálov; zeolit na biologické využitie – v poľnohospodárstve alebo do akvária.

Zeolit – prírodný odstraňovač toxínov

Prírodný zeolit je jeden z mála prirodzene sa vyskytujúcich hornín s negatívnym nábojom. Tento záporný náboj je zodpovedný za to, že zeolit priťahuje a sorbuje ťažké toxické kovy, chemické prvky a dokonca aj rádioaktívne izotopy. Tieto jedinečné vlastnosti sú dôvodom, prečo je po zeolite tak vysoký dopyt. Zeolit bol dokonca používaný počas Fukušima jadrovej katastrofy na odstránenie žiarenia z morskej vody potom, čo bol použitý na chladenie jadrových reaktorov.

Zeolit  antioxidant proti voľným radikálom

zeolitKlinoptilolit je tiež veľmi unikátny antioxidant. Väčšina antioxidantov neutralizuje voľné radikály tým, že sa vzdajú elektrónu. Klinoptilolit zachytáva voľné radikály v klietke bez toho, aby uvoľnilo radikály.

Všetko o prírodnom minerálnom zeolite sa môžete dozvedieť na stránkach www.zeocem.sk alebo www.zeocem.de