Daňové raje, onshore a offshore podnikanie

Štandardný

Hneď tri záhadné termíny za sebou. Aby sme sa hneď na úvod nestratili a pre zjednodušenie za daňový raj sa považuje akákoľvek krajina ponúkajúca značné daňové výhody. Za offshore krajinu môžeme považovať akúkoľvek krajinu, ktorá umožňuje offshore podnikanie. Termín offshore je nezriedka rôznymi médiami zjednodušene interpretovaný. Pre úplnosť a lepší prehľad sa tu stručne zmienime aj o onshore podnikaní.

Základná charakteristika offshore spoločnosti:

  • je založená podľa miestnych zákonov, avšak nevyvíja žiadne podnikateľské aktivity na území daného štátu,
  • výnosy z obchodných aktivít danej offshore spoločnosti nie sú v tejto krajine zdanené,
  • spoločnosť platí v danej krajine iba ročné poplatky a
  • spravidla nemusí predkladať žiadne účtovníctvo ani podávať daňové priznania.

Základná charakteristika onshore spoločnosti:

  • onshore spoločnosť je založená podľa miestnych zákonov a môže obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín,
  • spoločnosť je povinná platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej rezidencie a
  • musí viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spravidla tiež podlieha auditu.

Daňové raje sa netýkajú len offshore spoločnosti

Offshore či onshore podnikanie v rámci medzinárodného daňového plánovania teda nie je ničím iným, než využívaním daňovo výhodných ustanovení v zákonoch jednotlivých krajín. Základom úspešného podnikania je dosiahnutie konkurenčnej výhody. Podnikatelia na celom svete sa preto snažia konkurenčné výhody vyhľadávať. Jednotlivé krajiny sa medzi sebou, v záujme prilákania investícií a zvyšovanie svojej prosperity, stretávajú v oblasti poskytovania rôznych daňových výhod, stimulov a úľav.

daňové raje

Cyprus je jedným z daňových rajov

Byť v daňovom raji je teda úplne legitímne

Pre konkurencieschopnosť podnikov je dokonca žiadúce aby svoju daňovú povinnosť efektívne optimalizovali. Je asi dobré si uvedomiť, že pre daňové plánovanie nie je vhodné používať len samotné offshore štruktúry. V praxi je to podľa odborníkov práve naopak a v mnohých prípadoch sa pre optimalizovanie daňovej povinnosti podnikateľských subjektov používajú predovšetkým onshore jurisdikcie typu Holandska, Veľkej Británie, Cypru, Malty, a Nového Zélandu. Samozrejme je nutné rozlišovať, pretože rôzne krajiny možno použiť pre rôzne typy daňovej optimalizácie.