Ekologická úprava vody so zeolitovým filtračným materiálom

Štandardný

Filtračné a čistiace vlastnosti prírodného zeolitu môžu byť použité na odstránenie rozmanitých nečistôt prítomných vo vode. Kontaminácia vôd môže byť často toxického charakteru. Môže byť spôsobená substanciami vo forme nerozpustného, koloidného a rozpusteného skupenstva. Zdroj znečistenia môže mať minerálny, organický alebo biologický pôvod. Ak vezmeme do úvahy účinné selektívne vlastnosti a relatívne vysokú výmennú kapacitu prírodného zeolitu pre čpavok a iné kovové katióny, potom je zeolit všeobecne považovaný za jeden z účinných adsorpčných filtračných materiálov. Často aj pri dekontaminácii a úprave znečistenej pitnej vody.

zeolit

Zeolit na úpravu a čistenie vody v bazéne

Zeolit ako súčasť niekoľkozložkových filtračných vrstiev

Prírodný zeolit sa môže spoluzúčastňovať pri účinnej náhrade alebo doplňovaní používaných piesok/antracitových a multimediálnych filtračných lôžok pri úprave a filtrácii povrchovej i podzemnej vody. Okrem toho prísne normy pre nezávadnosť pitnej vody požadované po celom svete pre patogénne mikroorganizmy sa dajú ľahšie napĺňať aj s pomocou nízko-nákladovej prírodnej horniny zeolit.

zeolit

A taktiež je vhodný na filtráciu v jazierkach

Prírodný zeolit má vysokú adsorpčnú selektivitu na amónny ión

Amoniak je jedným z častých kontaminantov v znečistených prírodných vodách. Jeho toxická prítomnosť vo vode môže spôsobiť vážne problémy konkrétneho životného prostredia či ekosystému. Takéto prostredia potrebujú kvalitnú úpravu vody. Aj s požitím zeolitu, ktorý má dokázateľne vysokú adsorpčnú účinnosť pre amónny ión.

Odstránenie olova z pitnej vody

Overená adsorpčná selektivita prírodného zeolitu pre PB2+ je jednou z filtračných možností, ako odstrániť olovo pri úprave pitnej vody. Testovaný a patentovaný bol napríklad špeciálny filter na báze prírodného zeolitu pre filtráciu a prípravu pitnej vody. Filter obsahuje rad rôznych adsorpčných vrstiev a materiálov v nasledujúcom poradí: 1. piesok, štrk alebo hrubozrnná silika, 2. zeolit, 3. aktívne uhlie, 4. druhá vrstvu z piesku, štrku alebo hrubozrnnej siliky a 5. druhá vrstvu zo zeolitu. Takýto multifunkčný filtračný systém doplnený ďalšími voliteľnými filtračnými vrstvami môže byť použitý pri úprave surovej prírodnej vody na vodu pitnú.