Emisie dlhopisov ako forma pôžičky

Štandardný

Podnikanie je často oveľa náročnejšia forma zárobku, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Je to preto, že nemáte žiadne istoty stabilného a pravidelného príjmu, platenej dovolenky či sociálnych benefitov ako v prípade klasického pracovného pomeru a takmer vo všetkom ste odkázaný len sami na seba. Všetko má však svoje výhody aj nevýhody a tak v prípade úspešného podnikania môžete zase dosiahnuť zárobky, ktoré vysoko prevyšujú štandardný príjem rádového zamestnanca. Tie vám potom umožňujú žiť skutočne komfortným životným štýlom a dopriať si aj to, čo iní nemôžu (napr. cestovanie a dovolenky, luxusné autá, kabelky, oblečenie). Pre každé podnikanie je však samozrejmosťou potreba investície – kapitálu, či už do samotného rozbehnutia alebo do bežnej prevádzky a chodu firmy. Prípadne neskôr do rozšírenia podnikania či nových podnikateľských zámerov. A tak nie je ničím výnimočným, že na podnikateľské účely je potrebné využiť aj financovanie formou pôžičky od bánk, prípadne sa dajú na tento účel využiť aj tzv. emisie dlhopisov.

emisie dlhopisov

Emisie dlhopisov – cenné listiny

Čo sú to dlhopisy a emisie dlhopisov?

Dlhopisy sú cenné papiere obchodovateľné na burze cenných papierov a emisie dlhopisov sú pomenovaním pre istú formu úveru, ktorá sa ale nečerpá priamo z banky ako vo väčšine prípadov, ale potrebné finančné zdroje sa získavajú tzv. dlhopisovým financovaním. Emisie dlhopisov sú tak spôsobom, ako získať finančné prostriedky – kapitál na financovane svojich podnikateľských zámerov z cudzích zdrojov.

Čím je emitovanie dlhopisov pre firmy a spoločnosti zaujímavejšie ako úver z banky?

Emisie dlhopisov sú pre väčšie spoločnosti a firmy zaujímavejšie najmä vyššou mierou flexibility a odbúraním rôznych obmedzení. Tie bývajú súčasťou bankových úverov (napr. nie je vždy nevyhnutné zabezpečenie záložným právom na majetok). Výhodou je aj účasť na tvorbe podmienok financovania dlhopismi, napr. podmienky pre čerpanie a splácanie, dĺžka trvania emisie dlhopisov či výška úrokov. V prípade úveru z banky však musíte takmer vždy prijať podmienky, ktoré sú vám zo strany banky ponúknuté v štýle hesla „berte alebo nechajte tak“.