Expanzné zbrane a ich zneužívanie

Štandardný

army shopoch sa dnes dostaneme k rôznym druhom zbraní a jednými z nich sú aj zbrane expanzné.  Sú to prerobené skotočné zbrane, ktoré však pri výstrle výdávajú len zvuk a nevystrelí z nich žiadne strelivo. Expanzné zbrane si kupujú najmä zberatelia, fanatici, ale používajú ich aj členovia klubov vojenskej histórie, ktorí s nimi robia rekonštrukcie bojov pre divákov. Stoja od desiatok až po stovky eur.

Ako sa z ostrých stanú expanzné zbrane

zbrane

Expanzné zbrane –  pištoľ CZ5070

Ide o staršie zbrane, ktoré kedysi boli používané ako ostré, no po vyradení z výstroja armády alebo polície ich certifikované firmy prerobili na expanzné. Zbrane znefunkčnia a prerobia na expanzné tak, že do hlavne zospodu navŕtajú dve diery. Jednu pri ústí a druhú v nábojovej komore. Do dier vložia kolíky z tvrdého kovu a tie prizvárajú. Zadný kolík v nábojovej komore zabraňuje vloženiu náboja so strelou, kolík vpredu pri ústí zasa zabraňuje natlačeniu niečoho spredu. Navyše, zváraním kolíkov sa hlaveň významne oslabí. Tým je zbraň prerobená na expanznú a nedá sa z nej strieľať ostrý náboj. Licenciovaná firma musí odniesť prerobené, expanzné zbrane do štátnej skúšobne, kde vyskúšajú, či naozaj bol zmenený ich charakter a vydajú o tom osvedčenie. Odnesú ich do army shopu a tam si ich môže kúpiť hocikto nad 18 rokov.

Nové opatrenia

Tieto voľné podmienky predaja, boli však často zneužívaná a navyše neexistuje žiadna evidencia zbrane. Slovenským úradom však trpezlivosť prešla až po teroristickom útoku v Paríži. Útočníci, ktorí usmrtili 17 ľudí, vraj pri strieľbe použili prerobené expanzné zbrane zakúpené na Slovensku. V rámci novely zákona o strelive a strelných zbraniach, ktorú rezort vnútra predloží do legislatívneho procesu v najbližších dňoch, bude musieť mať vlastník upravenej expanznej zbrane zbrojný preukaz a zbrane budú podliehať evidencii nákupného povolenia. Takéto zbrane budú zaradené do kategórie B. Momentálne prebieha k novele vnútorné pripomienkové konanie.