Fasáda domu má aj dýchať

Štandardný

 Fasáda domu môže pozornému pozorovateľovi naznačovať  mnohé informácie  o jeho majiteľovi. Napríklad aj to, aký má vkus, či viac uprednostňuje tradičné stavebné prístupy, alebo skôr má rád prvky súčasnej modernej architektúry. Možno, že tak trocha zjednodušene sa dá povedať, že na celkový vonkajší dojem z akejkoľvek budovy či rodinného domu, má rozhodujúci vizuálny vplyv druh a charakter fasády domu. Je to dosť podobné aj tomu, aké oblečenie a aké farby máme radi, ktoré materiály a módne doplnky uprednostňujeme.

fasáda domu

Príklad modernej architektúry s jednoduchou fasádou

Fasáda domu má hlavne ochrannú funkciu

Fasáda domu môže niečo napovedať aj o tom, do akej miery je majiteľ domu po dohode so stavebníkmi ochotný experimentovať alebo sa plynulo prispôsobiť najbližšiemu okoliu a susedným stavbám.   Ako si dá  poradiť od profesionálov, alebo si ide úplne vlastnou predstavou a individuálnou cestou. Na každej fasáde sa toho dá prečítať pomerne dosť. Aj to, do akej miery sa majiteľ domu alebo niekto iný vzhľadom stavby zaoberal a zvažoval rôzne možnosti, ako ju vylepšiť. Všetky tieto informácie môže dom svoju fasádou dať nám okoloidúcim jasne najavo alebo len jemne naznačiť.

fasáda domu

Decentné použitie tehly

Fasáda domu má multifunkčný účel

Každá fasáda musí odolávať rôzne sa meniacim poveternostným vplyvom.  Fasáda by mala mať výrazný pozitívny vplyv na hlavné charakteristiky tepelnoizolačných vlastností domu. Mala by dýchať a plynulo umožňovať priechod vodných pár z konštrukcie domu smerom von. Musí byť odolná proti mechanickému poškodeniu, ale aj voči teplotným a rozmerovým zmenám samotnej fasády a  obvodových konštrukčných stavebných prvkov.

fasáda domu

Zanedbaná fasáda spolu s domom

Kvalitná fasáda domu predlžuje jeho životnosť

Kvalitne realizovaná fasáda domu, ktorá plní všetky svoje funkcie, môže výrazne predĺžiť životnosť celej stavby. A  musí aj správne dýchať. Aj keď dýchanie stien je trochu zavádzajúci termín. Popisuje schopnosť materiálu prijať z interiéru určité množstvo vzdušnej vlhkosti a následne sa jej smerom do exteriéru zbaviť. Účinne znižovať vlhkosť v interiéri budov je však možné len dostatočným účinným vetraním bez ohľadu na to, aký difúzny odpor majú steny jednotlivých miestností objektu.