Front end developer a základné definície

Štandardný

Front end developer prepája svet dizajnu. Je to v podstate vývoj pre webové stránky alebo webové aplikácie, aby ich používatelia vôbec mohli vidieť a potom s nimi priamo komunikovať. Základom sú súbory s návrhmi webových stránok, ktoré sa potom prevádzajú do kódu HTML, JavaScript alebo CSS – čo sú základné prvky front end vývoja. Zahŕňjú dizajn, rozloženie, obsah, tlačidlá, obrázky, navigáciu a interné odkazy. Výzvou spojenou s vývojom frontendu je, že nástroje a techniky používané na vytváranie frontend webových stránok sa neustále menia, a aj preto musí vývojár sledovať zmeny v tejto oblasti.

front end developer
Obsah kurzu pre pozíciu Front end developer

Výsledky Front end developera vidíte aj vy

Cieľom front end developera je zabezpečiť, aby pri otvorení webovej stránky používateľom bolo vidieť informácie vo formáte, ktorý je ľahko čitateľný a relevantný. Proste všetko, čo používateľ na stránke vidí, na čo klikne alebo použije na zadanie alebo načítanie informácií na webe, je prácou front-end developera. Táto pozícia vyžaduje kreativitu a technické zdatnosti. Zameriava sa na užívateľskú skúsenosť a použitá technológia, ktorá sa implementuje, určuje ako dobre sa dosiahne efektivita, rýchlosť a plynulá funkčnosť. Stará sa tiež o to, aby na stránke neboli žiadne chyby a aby sa dizajn na rôznych platformách a prehliadačoch javil tak, ako má. Táto úloha je čoraz náročnejšia, keďže používatelia v súčasnosti využívajú širokú škálu zariadení s rôznymi veľkosťami a rozlíšením obrazovky. Tento fakt núti dizajnéra, aby pri navrhovaní stránky zohľadnil aj všetky tieto aspekty.

front end developer
Až 15% pracovných pozícii v IT sfére vypĺňa Front end developer

Aká je pracovná pozícia front end developera?

Slušný plat, vysoký dopyt, istota zamestnania a veľa pracovných možností sú len niektoré z výhod, ktoré prináša kariéra v oblasti front-end webového vývoja. Zamestnávatelia nehľadajú iba ľudí, ktorí vedia programovať, ale hlavne ľudí, ktorí si môžu sadnúť k vizuálnym a používateľským návrhom a riešiť dôležité výzvy. Pre dosiahnutie tejto kariéry vám môžu pomôct aj rôzne kurzyškolenia.