Gumené rukavice pre váš komfort a ochranu

Štandardný

Pracovisko môže vytvárať pre vaše ruky veľa nebezpečenstiev a nástrah, či už v dôsledku kontaktu s chemikáliami, porezaním alebo popálením. Žiadna rukavica nedokáže poskytnúť primeranú a komplexnú ochranu pre každú pracovnú situáciu, preto je dôležité posúdiť riziko pre každú prácu osobitne  a zvoliť si rukavice, ktoré poskytujú príslušnú špecializovanú ochranu. Dobre dimenzované ochranné gumené rukavice vyrobené z tých správnych materiálov budú chrániť vaše ruky pred skutočne akýmkoľvek typom nebezpečenstva. Počet možností výberu rukavíc je dnes obrovský a normy týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov vrátane ochrany rúk nie je vždy ľahké dešifrovať.

gumené rukavice
Jednorázové gumené rukavice pudrované

Gumené rukavice a ochrana pred chemikáliami

Zraneniu ruky sa dá naozaj predísť naozaj rôznymi spôsobmi. Ak je možné eliminovať identifikované nebezpečenstvo, určite treba začať tam, je to vždy najlepší spôsob ochrany zamestnanca. Ak nie, ochranné prvky a rukavice by sa mali používať povinne spolu s ďalšími požadovanými bezpečnostnými opatreniami. Pretože rôzne materiály rukavíc odolávajú rôznym chemikáliám, žiadne rukavice nie sú univerzálne a vhodné na všetky chemické nástrahy. V závislosti na chemikáliách môžu byť rukavice vyrobené z prírodného kaučuku, neoprénu, nitrilového kaučuku, butylového kaučuku, polyvinylchloridu, polyvinylalkoholu. Kľúčovými faktormi, ktoré je potrebné pri výbere materiálu preskúmať sú : doba prieniku, rýchlosť degradácie a permeácie. Podrobnosti nájdete v testovacích údajoch výrobcu rukavíc.

gumené rukavice
Pracovné gumené rukavice z bavlneného úpletu, polomáčané v PVC, s pružným nápletom.

Nosiť rukavice sa oplatí

Hlavnou funkciou pokožky je chrániť náš organizmus pred vystavením potenciálne škodlivým zložkám vonkajšieho prostredia. Pokožka to robí pozoruhodne dobre, ale priamy kontakt s chemikáliami predstavuje nebezpečenstvo pre samotnú pokožku aj vaše zdravie. Chemické reakcie na pokožku môžu byť popáleniny alebo popraskanie. Gumené rukavice vás taktiež efektívne ochránia pred šírením baktérií, čo je v dnešnej dobe vysoko aktuálna téma. Aj preto odporúčame nosenie rukavíc pri každej možnej príležitosti. Gumené rukavice sú pomerne lacné, jednorázové vás vyjdu na niekoľko centov. A to isto stojí za ochranu vášho zdravia.