Investičná spoločnosť má najčastejšie akciovú štruktúru

Štandardný

So slovom investovať sa stretávame denne a na každom kroku. Je to dobrá investícia, investovať do zdravia sa oplatí, kúpa nemovitosti je dobrá investícia. Čo je ale tá dobre známa investičná spoločnosť? Môžu to byť aj členovia rodiny, ktorí sa rozhodnú spoločne investovať s cieľom dosiahnutia nejakých krátkodobých či dlhodobých ziskov? Nie, to nie je investičná spoločnosť, ale dalo by sa to označiť ako investičná skupina. Investičná spoločnosť je v podstate obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne investovanie. Prijíma a realizuje investičné rozhodnutia, vedie si svoje vlastné účtovníctvo a koná vo všetkých administratívnych záležitostiach investičných a podielových fondov.

investičná spoločnosť

Investičná spoločnosť – dobrý biznis

Čo je to investičná spoločnosť?

Investičná spoločnosť je v podstate firma, ktorej hlavným zameraním a jediným účelom je hospodáriť s prostriedkami, s ktorými disponuje. Zodpovedne a profesionálne s nimi nakladať s cieľom ich maximálneho zhodnotenia. Vo väčšine prípadov má akciovú štruktúru, je to teda klasická akciová spoločnosť a.s. Jednotliví akcionári do takejto spoločnosti vkladajú svoje finančné prostriedky predpokladajúc zvýšenie ich hodnoty. Investujú aj s nádejou, že sa časom znásobí hodnota ich podielu v investičnej spoločnosti. Je to teda obchodná spoločnosť, ktorá má formu akciovej spoločnosti a predmetom jej podnikania sú rôzne formy investovania.

Aj vy môžete byť akcionárom investičnej spoločnosti

Ktokoľvek môže byť akcionárom nejakej investičnej spoločnosti, pre ktorú sa rozhodne. Akcionár si môže kúpiť rôzny počet akcií v určitej hodnote danej investičnej spoločnosti, ktorá si ich pričlení k svojim celkovým investíčným prostriedkom. Ak je úspešná, tak hodnota jej majetku sa zdvihne. Akcionár potom môže svoje akcie predať. Väčšinou investičné spoločnosti akcie nielen predávajú, ale aj odkupujú.

Investičná spoločnosť má svoju stratégiu

Investičná spoločnosť je vhodná pre začínajúcich drobných investorov, ktorí sa zaujímajú o určitý špecifický trh či komoditu. Kým sami by sa nedokázali zorientovať a rozhodnúť pre zaujímavé investičné príležitosti, tak veľké investičné spoločnosti to zvládnu za nich. Zamestnávajú profesionálne tímy ľudí, ktorí vedia zvážiť riziká a prakticky nepretržite sledujú vývoj na svetových trhoch.