Jazierková filtrácia a ekosystém záhradného jazierka

Štandardný
jazierková filtrácia

Jazierka v záhrade sú lákadlom aj pre iné živé tvory

Nie je až také ťažké v rýchlosti vymenovať niekoľko príjemných dôvodov, prečo mať záhradné jazierko pri rodinnom dome alebo chalupe. Jazierko môže byť skutočne príťažlivým a spestrujúcim prvkom našej záhrady. Samotné prípravné práce a aj samotné vybudovanie si takéhoto vodného ekosystému nie je až tak náročné. Náročnejšia je však priebežná a pravidelná údržba. A tá zahrňuje aj dôležitú kontinuitnú jazierkovú filtráciu. Existuje niekoľko filtračných postupov a technológii zameraných na udržiavanie životaschopnosti jazierkových ekosystémov. Jednou z nich je aj jazierková filtrácia s využitím zeolitu ako základného filtračného média.

Záhradné jazierko ako prvok biodiverzity

jazierková filtrácia

Radosť z čistého jazierka budú mať aj deti…

Záhradné jazierko plné čistej vody, s charakteristickými vodnými rastlinami, plávajúcimi rybkami a prípadne aj obojživelníkmi, sa môže postupne stať v našej záhrade podstatným článkom tzv. biodiverzity. Môže a často aj je dôležitým prispievateľom biologickej pestrosti záhradného priestoru. Je to často tá časť záhrady, ktorá je vyhľadávaná, zaujímavá a pestrá pre členov vašej rodiny a hostí. Môže byť aj vyhľadávaným miestom pre niektoré divoko žijúce živočíchy. Pokiaľ ale je voda jazierka správnym spôsobom filtrovaná. Mnohí majitelia záhrad skúšajú rôzne filtračné systémy. Aj tie so zabudovaným adsorpčným substrátom na báze prírodného zeolitu.

Zeolit ako náplň jazierkových filtrov

Jednotlivé žijúce zložky ekosystému jazierka by mali byť v prirodzenej biologickej rovnováhe. Celková vodná kapacita jazierka môže uživiť len určité množstvo rastlín a drobných živočíchov. Stálu biologickú rovnováhu je nutné plynule udržiavať a kvalitu vody ošetrovať aj technickými prostriedkami. A k tým patria hlavne jazierkové vodné čerpadlá, skimmery a systémy jazierkovej filtrácie. Prírodný zeolit je s úspechom využívaný ako filtračný materiál pri udržiavaní nielen záhradných jazierok, ale aj plaveckých bazénov a menších rybníkov.

Prečo práve zeolitový filter?

jazierková filtrácia

Jazierková filtrácia prírodným zeolitom

Minerál zeolit je hydratovaný alumokremičitan s výnimočnými adsorpčnými vlastnosťami a schopnosťou výmeny iónov v kvapalných médiach. Vhodné umiestnenie a prítomnosť zeolitu v jazierkovom filtračnom systéme môže mať mnohé pozitívne účinky na kvalitu konkrétneho ekosystému vodného prostredia. Zeolit ako adsorpčné filtračné médium znižuje prítomný amoniak, fosforečnany a dusičnany vo vode a tak prispieva k plynulému čisteniu vody. Svojimi účinkami zeolit zvyšuje jej kvalitu a pôsobí preventívne vočí šíriacim sa zeleným riasam. Zeolitový filter ako súčasť efektívnej jazierkovej filtrácie podporuje tvorbu a udržiavanie biologickej rovnováhy v konkrétnom vodnom ekosystéme záhradného jazierka.