Je nejaký rozdiel medzi nábojkou a poplašnými nábojmi?

Štandardný

Nie, výraznejší rozdiel tu nie je. Nábojka, slepý náboj alebo aj poplašný náboj je pomenovaním pre charakteristický náboj, ktorý obsahuje strelný prach ale nemá zabudovanú žiadnu strelu. Ľudovo sa mu zvykne hovorievať „poplašňák“. Pri výstrele tak vzniká iba tlaková vlna doprevádzaná svetelným a zvukovým efektom. Poplašné náboje môžu slúžiť ako cvičné náboje alebo na pohon expanzného prístroja.

Konštrukcia poplašných nábojov

Rovnako ako v prípade náboja aj poplašný náboj tvorí nábojnica s okrajovým alebo stredovým zápalom a výmetnou náplňou. Naviac môže obsahovať chemickú dráždivú alebo paralyzujúcu látku. Pretože nie je zakončená strelou, nábojnica poplašných nábojov je uzavretá papierovým alebo plastovým uzáverom. Okraje nábojnice môžu byť zlisované do charakteristickej hviezdice.

poplašné náboje

Poplašné náboje a strelivo do zbraní

Kde všade je možné počuť poplašné náboje?

Rôzne druhy poplašných nábojov sa používané všade tam, kde je potrebná a žiadaná imitácia skutočnej ostrej streľby. Poplašné náboje sa často používajú v bežných strelných zbraniach pri imitácii naozajstnej streľby, kedy nie je potrebné zasiahnuť cieľ. Prípadne je výstrel projektilu z bezpečnostných dôvodov úplne nežiadúci. Môžeme ich teda počuť pri divadelnom predstavení alebo pri natáčaní filmu. Poplašné náboje sa používajú aj ako cvičné náboje pri vojenskom výcviku a pri výcviku psov. Slepé náboje sa tiež používajú pri čestných salvách.

poplašné náboje

Náboje zvnútra

Poplašný náboj ako signálny výstrel

Poplašné náboje slúžia ako munícia do štartovacích pištolí, ktoré sú určené prevažne pre štartovanie športových pretekov. Tento typ nábojov je súčasťou aj špeciálnych poplašných pištolí, ktoré slúžia na zastrašenie alebo k privolaniu pomoci. Ďalšou možnosťou poplašných nábojov je ich využitie pri obrane a pri napadnutí. Takéto poplašné náboje do plynovej pištole obsahujú okrem prachovej náplne aj účinnú látku vhodne eliminujúcu nevhodnú aktivitu nejakej osoby. Poplašný náboj obsahuje slzný plyn alebo nervovo-paralytický plyn či technické korenie Je to spravidla v takom množstve, ktoré nespôsobí trvalé následky na zdraví. Použitie poplašných nábojov spolu so zvukovým a svetelným efektom ochromí a zastraší zasiahnutú osobu.