Klinoptilolit ako alternatíva pri čistení vôd

Štandardný
Klinoptilolit

Klinoptilolit pre úpravu vody v priemysle aj v domácnostiach

Klinoptilolit je pomerne novou, ale zato zaujímavou a hlavne efektívnou alternatívou pri ochrane životného prostredia, konkrétne pri čistení a úprave vody. Keďže mnohé doterajšie spôsoby takéhoto čistenia boli nie len vysoko nákladné, ale tiež zaťažujúce pre životné prostredie, klinoptilolit sa javí ako skvelý spôsob, ako tieto náklady a negatívny dopad na prírodu zminimalizovať. Viac si už prečítajte v našom dnešnom článku, ktorý je venovaný klinoptilolitu a jeho spôsobu využitia vo sfére čistenia a úpravy vôd.

Čistenie odpadových vôd

Do tejto kategórie vôd spadá hlavne odpadová voda. Aby sme boli čo najpresnejší, tá sa ešte ďalej delí na komunálnu odpadovú vodu, t.j. voda, ktorá je znečistená a pochádza z domácností a inej každodennej ľudskej činnosti, teda napr. aj zo škôl, úradov či nemocníc. Potom je tu však ešte aj technologická odpadová voda a tá už pochádza z priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti.

Ani jeden druh tejto odpadovej vody samozrejme nie je vhodný na konzumáciu a pre opätovné využitie takejto vody je nutné, aby sa prečistila prostredníctvom čistiarne odpadových vôd. Nuž a práve tu sa využíva čisto prírodný materiál – klinoptilolit, ktorý slúži predovšetkým na efektívne dočistenie vody od amoniaku.

Dažďová voda, jej čistenie a úprava

Ďalším druhom vody, na ktorej úpravu sa využíva klinoptilolit je dažďová voda. Tá je síce vhodná napr. na pranie bielizne či polievanie záhrady, avšak určite by sa nemala piť. Totižto, dažďová voda pôsobí v organizme ako hypotonický roztok, čo znamená, že sa príliš rýchlo vstrebáva, riedi krv a spôsobuje rozpad červených krviniek. Práve preto sa využíva úprava dažďovej vody s použitím klinoptilolitu, ktorý je prírodným materiálom a teda je pre ľudské zdravie absolútne nezávadný.

Klinoptilolit

Klinoptilolit pre zdravotne nezávadnú vodu

Klinoptilolit pri úprave pitnej vody

Nuž a v neposlednom rade sa klinoptilolit používa aj na úpravu pitnej vody v domácnostiach, v prípadoch, ak čerpáte vodu z vlastných zdrojov (napr. zo studne). Tu je dôležitá kvalitná filtrácia, aby sa zabránilo kontaminácii vody a tiež, aby sa upravili jej vlastnosti tak, aby boli čo najvhodnejšie na bežnú konzumáciu. Klinoptilolit slúži na odstraňovanie rádia a amoniaku z vody a na mechanickú filtráciu železa a mangánu, ktorých zvýšený obsah môže spôsobiť zdravotné problémy.