Kuša je vhodná obranná zbraň

Štandardný

Možno, že to mnohí z nás nevedia, ale okrem účinných perkusných zbraní je možné bez zbrojného preukazu kúpiť si tiež rôzne druhy kuší. Kvalitná kuša môže mať účinok na živé ciele až na vzdialenosť stoviek metrov. Streľba z nej je pomerne tichá, šípky sú skladnejšie a údržba kuše, ak sa bavíme o reflexnej kuši, je pomerne jednoduchá. Kvalitnejšia reflexná je vhodná aj pre športovú streľbu. Otázkou je, akú kušu si vlastne kúpiť, za akú cenu a v akom prevedení.

Kuša je ideálny survival prostriedok

Pre survival účely je kuša úplne kultovým nástrojom. Vystrelená šípka, pokiaľ nenarazí niekde do betónu, je väčšinou znovu použiteľná. Dá sa vytiahnuť z cieľa, očistiť a znovu použiť. Samotná kuša, ak hovoríme o reflexnej kuši bez kladkového systému, je nástroj ľahko upraviteľný a a možno ho vylepšiť napríklad o vhodnú optiku. Údržba je veľmi jednoduchá, občas je potrebné niečo premazať alebo očistiť. Kuše sú vhodnou obrannou zbraňou a zbraňou pre prekvapivý útok. Pomalosť kadencie striel neumožňuje zjavné útočné vedenie útoku.

kuša

Kuša zo 17. storočia

Uvažujete o puškovej reflexnej kuši?

Na našom trhu je pomerne veľký výber puškových kuší. Možno si vyberať medzi dvoma hlavnými typmi, a to kladkovou kušou a reflexnou kušou. Kuše sa tiež podľa použitia rozdeľujú na športové a lovecké. Pre survival účely sa jednoznačne hodia reflexné typy kuše aj kvôli nenáročnosti na bežnú údržbu. Kuša je obranná zbraň, ktorou možno viesť solídne obranu aj proti strelcom s klasickými zbraňami na vzdialenosť podľa výkonu kuše do tých 100 metrov. Strely z kuše majú odstrašujúci prvok v tom, že sú vidieť pri zneškodňovaní cieľa.

Niektoré výhody puškovej reflexnej kuše

Pušková kuša je oveľa účinnejšia v porovnaní s kušou pištoľovou. Účinok strely z puškovej kuše možno dokonca porovnať a dokonca nadradiť nad účinok strely ráže 9 mm z bežných krátkych strelných zbraní. Medzi výhody puškovej reflexnej kuše patrí jej malá hlučnosť, vysoká účinnosť, priebojnosť strely a ľahká údržba.