Kuše majú svoju bohatú históriu

Štandardný

Kuše majú svoj pôvod v starovekej Číne 600 rokov pred kristom, kedy sa vytvorili ich prvé funkčné podoby. Dodnes sa Číňania považujú za vynálezcov tejto strelnej zbrane, aj napriek tomu, že neexistujú žiadne konkrétne dôkazy, ktoré by pripísali ich vznik konkrétnemu národu. Kuša sa objavila postupom času aj v starovekom Grécku a počas panovania Rímskej ríše. Najžnámejší je ich výskyt v stredoveku. Odtiaľ pochádzajú písomné dôkazy o výskyte bojovníkov s kušami počas bojov pri Hastingse v roku 1066, kde proti sebe stáli Normánsko-francúzska armáda na čele s normandským vojvodom Williamom a anglickým kráľom Haroldom. Kuše sa stali pravidelnou súčasťou armád a väčšinou sa na bojovom poli nachádzali uprostred formácie, hoci boli veľmi nebezpeční, zároveň boli však veľmi zraniteľní. Kušiari boli mimoriadne cenní počas protiútokov, kedy vďaka dostrelu svojich zbraní chránili svojich pešiakov. Kuša sa však nepoúživala len na armádne účely. Jej skvelé vlastnosti ešte pred armádnym využitím využívali najmä lovci v lesnom prostredí, ktorí zháňali potravu v podobe jeleňov, prípadne divých svíň.

Kuše

Kuša pištolová Cobra.

Prečo kuše?

Vznik kuší sa pripisuje potrebe nahradiť luky, resp. vymyslieť zbraň, ktorá by sa jednoduchšie nosila, obsluhovala a bola by najmä presnejšia. Tradičné lukostrelectvo si vyžadovalo množstvo vlastností a tvrdý tréning, aby ste svoj luk dokázali účinne ovládať. Potrebné zručnosti ste mohli nadobudnúť len tréningom, ktorý by započal už od narodenia. Kuše so sebou priniesli možnosť využívať strelnú zbraň na diaľku s tým, že je jednoduchá, lacná a ľahko ovládateľná jednym človekom. Rovnako ako v prípade prechodu z lukov na kuše, sa technologický pokrok nezastavil ani tu. Kuše sa v armáde prestali používať s príchodom oveľa mocnejších zbraní na pušný prach, ktoré ich postupne nahradili úplne. Aj napriek tomu sa kuše používajú dodnes.

Kuše

Historická kuša.

Súčasnosť

V súčasnej dobe sa kuše využívajú pri športovej streľbe na terče, vedecké výskumy a zotrvala aj tradičná poľovačka, ktorá je na Slovensku zo zákona zakázaná. Pokiaľ máte záujem o zadováženie si kuše, existujú na zbrane špecializované online obchody, ktoré ponúkajú široké spektrum kuší, od rôznych veľkostí, typov, tvarov, či materiálov. Dokonca pre lepšie zamierenie si môžete zakúpiť kušu s kušohľadom. Pred samotnou kúpou odporúčame ujasniť si pre aký účel ju budete využívať. Či pre zábavu, na lov, alebo pre športovú streľbu. Určite sa najprv poraďte s odborníkmi.