Líši sa pokládka zámkovej dlažby od tej zatrávňovacej?

Štandardný

Pokládka zámkovej dlažby je stále viac a viac populárnejšia z niekoľkých praktických dôvodov. Vyrába sa zo špeciálnych betónových zmesí a prísad do betónu, ktoré spoločne s rôznou tvarovou a farebnou variabilitou zvyšujú jej univerzálnosť použitia. Zatrávňovacia dlažba má okrem ohromnej výhody zachovania trávneho porastu na určitej ploche aj výbornú schopnosť odvádzať zrážkovú vodu.

pokládka zámkovej dlažby

Pokládka zámkovej dlažby

Vhodná kombinácia zámkovej a zatrávňovacej dlažby

Okrem pojazdných a pochôdznych plôch ju však môžeme úspešne využiť aj pri spevňovaní svahov v našej záhrade. Pokládka zámkovej dlažby je vhodná napríklad na miestach, kde chceme mať umiestnenú záhradnú chatku či bezpečne si posedieť v záhradnom lehátku v blízkosti príkreho nestabilného svahu. Ak chceme na pojazdnej ploche vybudovať trávny porast a pritom ho nechceme poškodzovať prechádzaním, siahneme po dlažbe zatrávňovacej. Aj táto dlažba je vyrábaná v rôznych prevedeniach. Jednotlivé typy sa líšia veľkosťou aj dizajnom. Zatrávňovacia dlažba sa ale vyrába bez ďalších povrchových úprav. Až na výnimky tu dominuje prírodný vzhľad.

pokládka zámkovej dlažby

Zatrávňovacia dlažba

Pokládka zámkovej dlažby sa od zatrávňovacej dlažby veľmi nelíši

Zatrávňovaciu dlažbu môžeme aplikovať na malé i veľké plochy. Možnosti jej použitia a pokládka sú vlastne podobné ako pokládka bežnej zámkovej dlažby. Je však nevhodná na frekventované verejné pochôdzne plochy, napr. aj do vašej záhrady. Chôdza v podpätkoch, pohyb osôb s obmedzenou hybnosťou, jazda invalidných vozíkov či chôdza detí sú po nej problematické. Zatrávňovacia dlažba je pokladaná jednoducho a rýchlo. Terén, na ktorom ju budeme pokladať, musí byť dobre zrovnaný. Pokládka zámkovej dlažby sa teda od zatrávňovacie dlažby nijako nelíši.

Zámková dlažba si asi vyžaduje menšiu údržbu

Posledným krokom je vyplnenie zatrávňovacích panelov zeminou a následné osiatie trávnym semenom. Nakoniec povrch zasypeme tenučkou vrstvou piesku. Zeminou vnútorný priestor dlaždíc nevypĺňame až k hornej hrane dlažby, tráva musí mať šancu rásť. Je zrejmé, že pokládka zatrávňovacej dlažby je jednoduchšia v porovnaní so zámkovou dlažbou. Nenechajme sa však zmiasť, zatrávňovacia dlažba totiž vyžaduje údržbu. Plochu musíme zalievať, občas pokosiť a prípadne dosiať trávnym semenom.