Luky a šípy zaujímajú aj vedcov

Štandardný

Hlavným významom a účelom luku pre prehistorických i neskorších lovcov divokých zvierat bola v možnosti prekonať únikovú vzdialenosť plachých zvierat. Tých nebezpečnejších predátorov účinne napádať z bezpečnej vzdialenosti. Vystrelené šípy nemuseli zviera okamžite usmrtiť. Stačilo len, aby bolo možné zranenú korisť dostihnúť.

šípy

Luky a šípy dodnes používajú africké kmene.

Nástenné maľby plné lovcov

Pravekí umelci, ktorých maľby a kresby sú dodnes uchované v rôznych jaskyniach Škandinávie, Španielska a Francúzska, potvrdzujú názor, že to tak bolo. Hlinková maľba takéhoto pravekého umelca v jaskyni Cueva de los Caballos u Albocareru v Španielsku, nazvaná „Honba na jelene“, veľmi dobre znázorňuje spôsob lovu zveri a vyspelosť streľby z luku v tej dobe. Luky dosahovali dĺžky okolo dvoch metrov a časom bolo docielené v ich výrobe podľa miestnych podmienok určitej dokonalosti. Šípy boli dlhé aj 1 meter a špička bola iba zrezaná. V staršej dobe kamennej obstarával človek šípy kamennými hrotmi už všeobecne.

šípy

Luky a šípy dnes slúžia skôr na zábavu.

Luk a šíp ako úloha z komplexného myslenia

Výroba luku a šípu predstavovala pre pravekého človeka neuveriteľne zložitú úlohu. Jeho zvládnutie posunulo našich predkov výrazne vpred. Prvé šípy vystrelil pravekí ľudia z lukov zrejme niekedy pred 64 000 rokov. Došlo k tomu na africkom kontinente, kde už ľudia pred tým zvládli iné prelomové technológie. Zhruba pred 2,5 miliónmi rokov naši predkovia začali vyrábať nástroje pomocou iných nástrojov. Ďalšie technologickú revolúciu predstavovali nástroje vyrobené z niekoľkých častí spojených do funkčného celku. Patrili k nim napríklad oštepy s dreveným telom a kamenným hrotom. Vedecký tím z juhoafrickej Johannesburgskej univerzity preskúmal nálezy z Južnej Afriky a porovnal ich s lukmi a šípmi používanými lovcami a zberačmi plodov súčasných ľudí. Vo svojej publikovanej štúdii opísali celú škálu úloh, postupov a technológií, ktoré museli pravekí vynálezcovia tejto zbrane, čiže luku a šípu zvládnuť. Luk a šíp patria k tzv. komplementárnym nástrojom. Každý je síce samostatným nástrojom, ale jeden bez druhého nie je človeku k ničomu.