Máte záujem o ready made spoločnosť?

Štandardný

Ready made spoločnosť je už existujúcu spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorá nikdy nevyvíjala žiadnu činnosť a je pripravená k okamžitému predaju. Má vopred splatený základný požadovaný kapitál  a kúpiť si ready made spoločnosť je najrýchlejší spôsob, ako začať okamžite podnikať. Pri predaji ready made spoločnosti dôjde vždy k zmene vami požadovaných údajov, akým je napr. názov spoločnosti a predmet jej podnikania. A ihneď po podpise zmlúv je ready made spoločnosť vaša. Výhodou kúpy ready made spoločnosti je teda možnosť začať okamžite podnikať a postupne splácať základný kapitál takejto spoločnosti.

Niektoré výhody ready made spoločnosti

Ready made spoločnosť čiže predzaložená spoločnosť je firma, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, má názov, sídlo, konateľa, identifikačné číslo a tiež plne splatené základné imanie. Spoločnosť však nevyvíja žiadnu obchodnú činnosť, je založená len za účelom predaja konečnému zákazníkovi. Ten, kto predzaloženú spoločnosť kúpi, sa vyhne zdĺhavému administratívnemu procesu, ktorý zakladanie spoločností sprevádza.  Ready made spoločnosti sú niekedy tiež označované ako „škrupiny“, z anglického názvu shell company.

ready made spoločnosť

Skrátenie administračných povinností, tvorí výbornú príležitosť pre nových podnikateľov.

Ready made spoločnosť spĺňa zákonné podmienky

Niektoré firmy zaoberajúce sa založením a  predajom ready made spoločností ponúkajú na predaj nielen  akciové spoločnosti, ale aj spoločnosti s ručením obmedzeným a spoločnosti s celoeurópskou pôsobnosťou. Predregistrované obchodné spoločnosti spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky. Nielen  definovaním predmetu podnikania a registráciou k dani z príjmu právnických osôb po splatení základného imania. Ready made spoločnosti nemajú žiadne záväzky a nevyvíjali žiadnu obchodnú činnosť.

 

Predmet podnikania a hisória ready made spoločnosti

Pri kúpe predzaloženej ready made spoločnosti si zákazník môže vybrať nielen predmet jej podnikania, ale aj jej históriu. Zjednodušene povedané teda aj čas, odkedy je  ready made spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Pod spoločnosťou s históriou sa taktiež rozumie spoločnosť, ktorá má účtovnú históriu.  A takáto  spoločnosť je vhodná pre získanie bankových úverov, štátnych dotácií či iných pôžičiek.

ready made

Zakúpenie ready made spoločnosti je najrýchlejším spôsobom ako začať podnikať.