Moderátor a všetko, čo ste o jeho povolaní nevedeli

Štandardný
moderatori

Moderátori spoločenských podujatí – ShowPortal.sk

Moderátor je človek, ktorý moderuje a moderovať v podstate znamená sprostredkovávať  určité informácie, udalosti či iné zaujímavosti z rôznych oblastí, ako napr. z kultúry, politiky, vedy alebo športu. Moderátor môže pracovať pre televíziu či rozhlas, prípadne môže zároveň moderovať rôzne súkromné spoločenské akcie.

O moderovaní a moderátoroch vo všeobecnosti

Rozhlasový moderátor je veľmi podstatná osobnosť, ktorá reprezentuje rozhlasovú stanicu, teda rádio. Väčšina moderátorov sa podieľa aj na celkovej príprave a vysielaní rozhlasovej relácie a to buď aspoň čiastočne, prípadne i v plnom rozsahu (od námetov, scenára až po celú realizáciu). Moderátor vystupuje aj v priamom (tzv. živom) vysielaní. Živé vysielanie znamená, že nejde iba o zvukové záznamy, kde sa dajú prípadné chybičky zostrihať, čo si vyžaduje tvorivosť, absolútnu profesionalitu, pohotové reakcie a interpretačné schopnosti.

Moderovanie predstavuje otvorený proces, ktorý komplexne zahŕňa celú tvorivú činnosť moderátora v plnom rozsahu, od prípravy až po samotné moderovanie rozhlasového programu či relácie.

Moderátor a jeho práca

Povolanie moderátora je v súčasnosti veľmi atraktívne, zaujímavé a lákavé najmä pre mnohých mladých ľudí. Za lákavou predstavou pracovať ako moderátor v rozhlase či v televízii je však potrebné vidieť aj viac ako len popularitu, úspech a to, že sa stávate mediálne známou osobou. Práca moderátora je totižto aj veľmi náročná, tvorivá, kreatívna a vyžaduje si obrovskú dávku profesionality.  Moderátor vo svojej profesii musí spĺňať aj náročné odborné znalosti a jazykovo-štylistické zásady, pretože na jeho tvorivosti, šikovnosti aj majstrovstve ovládania reči závisí napokon celkový výsledok a dojem, ktorý urobí rozhlasové vysielanie aj konkrétna relácia na poslucháča. Okrem bohatej slovnej zásoby, všeobecného prehľadu a schopnosti jasne, spisovne  a výstižne sa vyjadrovať sú pre moderátora veľmi dôležité aj odborné skúsenosti v tejto profesii, ale aj určité znalosti v danej téme, s ktorou jeho vysielanie a relácia priamo súvisí (napr. v oblasti hudby, módy či zdravia).

Úspešnosť a popularita aj ohodnotenie moderátora teda závisia najmä na jeho kvalitách a schopnostiach.