Na akom princípe fungujú paralyzéry?

Štandardný

Paralyzéry sú často používaným prostriedkom nutnej sebaobrany, ktoré sú určené na paralyzovanie útočníka. Závisí samozrejme aj na konkrétnej situácii a na zdraví a kondícii útočníka, v normálnom prípade však paralyzér spôsobuje len krátkodobé znehybnenie. Paralyzéry v dnešnej dobe používajú milióny ľudí na celom svete na zvládnutie nebezpečných situácií. Vďaka vysokému napätiu v hodnote až niekoľko miliónov voltov, ale nízkemu počtu miliampérov, nie je pre zdravie nebezpečný. Paralyzéry pôsobia na nervový systém útočníka, elektrický prúd prejde cez svalstvo v mieste kontaktu do celého tela. Tento účinok sťažuje útočníkovi pohyblivosť a prípadný útok. Elektrický výboj preruší neurologické impulzy, ktoré cestujú po celom tele pri akomkoľvek pohybe. To môže spôsobiť dezorientáciu, stratu rovnováhy a útočník sa stáva zmäteným, zneisteným a omámeným na niekoľko minút.

paralyzéry

Nenápadné paralyzéry sú účinným obranným prostriedkom

Paralyzéry počítajú s momentom prekvapenia

V dnešnej dobe má väčšina paralyzérov dva páry elektród, a to vnútorné a vonkajšie. Vonkajšie sú od seba v dostatočnej vzdialenosti a prúd bude prechádzať medzi nimi len vtedy, ak je nejaký vodič vložený medzi elektródy. Ak vodivé médium chýba, potom elektrický prúd prechádza po obvode vnútorných testovacích elektród. Tieto elektródy sú dosť blízko, takže prúd medzi nimi môže preskakovať. Pohybujúci sa prúd ionizuje vzduchové častice v medzere a vzniká tak viditeľné iskrenie a praskanie. Vnútorné elektródy fungujú nielen ako kontrola nabitia, ale aj odstrašujú útočníka, ktorý vidí iskrenie a uvedomuje si, že ste ozbrojení.

Paralyzér nie je taser

V niektorých štátoch polícia a vojenské zložky zvyčajne používajú zložitejšie zariadenia, akým je napríklad taser. Taser je ale klasifikovaný ako strelná zbraň kategórie A a jeho držanie pre civilné osoby nie je u nás povolené. Taser funguje rovnakým spôsobom ako bežné paralyzéry s tým rozdielom, že elektródy nie sú pripevnené k telu tasera, ale na konci dlhých vodivých drôtov. V zariadení je navyše plynový zásobník stlačeného vzduchu. Rozpínajúci sa vzduch po stlačení spúšte vytvorí tlak a vystrelí smerom na útočníka elektródy, ktoré sú spojené s vodivými drôtmi.