Offshore bankový účet je potrebnou súčasťou offshore spoločnosti

Štandardný

Offshore je dnes bežnou súčasťou pracovného života mnohých podnikateľov. Ak máte záujem o výhody, ktoré offshore podnikanie poskytuje, neváhajte. Avšak je prirodzené, ak neviete ako na to. V našich končinách je offshore podnikanie stále neznámou, a preto sa môžete spoľahnúť na spoločnosti, agentúry, ktoré vám pomôžu založiť offshore bankový účet a vybaviť potrebnú agendu.

Offshore bankový účet pre založenie spoločnosti v inej krajine

Offshore spoločnosti majú sídlo registrované v inej krajine, v ktorej ohľadom daní a podmienok na podnikanie platia výhodnejšie podmienky. Niekedy takéto krajiny označujeme aj pojmom ,,daňový raj“. Sú to krajiny ako: Filipíny, Mexiko, Seychely ale aj Dominikánska republika a krajiny v Južnej Amerike, napríklad Guatemala, Honduras a Nicaragua. V týchto krajinách si teda môžete založiť svoju offshore firmu. K offshore spoločnosti patrí aj offshore bankový účet.

offshore bankový účet

Offshore bankový účet máte pod kontrolou aj online

Offshore bankový účet pre podnikanie a investíciu

Offshore bankový účet potrebujete, aby ste mohli podnikať s vašou offshore spoločnosťou. Spomínané firmy, ktoré poskytujú v tejto oblasti poradenstvo, sa postarajú aj o túto časť spojenú so zakladaním novej pobočky. Založenie tohto účtu je v mnohých krajinách povinnosťou. Slúži na bezproblémový chod vašej spoločnosti a aj ochranu financií, ktoré investujete do zahraničnej pobočky. Výhodou môže byť aj súkromie a ochrana mena majiteľa či už účtu ale aj samotnej firmy. Práve pre tento dôvod mnohí podnikatelia vyhľadávajú aj takúto možnosť.

Výhoda pri rozvodoch ale aj prijímaní zahraničných platieb

Založiť si offshore bankový účet môže trvať aj dlhší čas, najmä ak si klient vybavuje sám takúto špeciálnu záležitosť. Hneď sa dostáva do popredia ďalšia výhoda poradiť sa so spoločnosťou, ktorá sa venuje offshore servisu. Tieto firmy totiž poznajú mnohé banky a o procese vybavenia týchto záležitostí vedia všetko. Doba procesu sa tak skráti. Mať svoj offshore bankový účet je dobré aj vtedy, keď sa napríklad rozvádzate. Váš partner nemá prístup k týmto financiám. Ďalšou výhodou môže byť prijímanie zahraničných platieb na takýto účet. Je to ľahšie, pretože na domáci účet môžu financie pri prenose meškať. Proces sa zdrží aj pri premene mien a prepočtu kurzov, napríklad z domáceho eura na doláre či na peso.