Offshore spoločnosť je hľadaním konkurenčnej výhody

Štandardný

Offshore bankovníctvo, offshore spoločnosť, offshore jurisdikcia či offshore krajina. Ako by sa dalo zjednodušene vysvetliť to spojenie s anglickým slovom „offshore“? Pojem offshore sa dá vystihnúť tak, že je to oblasť všade mimo krajiny, v ktorej má daná banková inštitúcia či spoločnosť sídlo. Dá sa ale povedať, že stále pretrváva medzi podnikateľmi aj politikmi všeobecne rozšírená zámena medzi „offshore podnikaním“ a miestom, kde sa „offshore podnikanie“ uskutočňuje.

Offshore podnikanie namiesto offshore krajina

Podľa mnohých odborníkov zameraných na zakladanie a manažment offshore spoločnosti je asi správnejšie, aby sa začal používať výraz offshore podnikanie namiesto „offshore krajina“. Offshore krajiny sú potom tie štáty, ktoré umožňujú offshore podnikanie. Medzi takéto krajiny patria, za splnenia určitých podmienok, napríklad aj Luxembursko, USA, Veľká Británia, Belgicko alebo Holandsko, o ktorých sa tá veľmi ťažko tvrdiť, že to sú offshore krajiny.

offshore spoločnosť

Čo potrebujete vedieť, aby ste mohli vlastniť offshore spoločnosť?

Založenie offshore spoločnosti

Čo je teda v stručnosti to offshore podnikanie? Ide o podnikanie uskutočňované v jednej krajine, ktoré sa týka podnikateľov a ich majetku v inej krajine. Podstatné aj je, že miestne úrady v prvej krajine na tieto podnikateľské aktivity offshore spoločnosti z rôznych dôvodov neuvaľujú daňovú povinnosť a ani ju nijako neobmedzujú. Samotní spravidla anonymní majitelia takýchto spoločností nemusia každoročne predkladať žiadne firemné účtovníctvo ani podávať daňové priznania.

Offshore spoločnosť a ziskovosť podnikania

V súčasnej ére všeobecnej globalizácie už len máloktorá spoločnosť pôsobí výhradne v jednom regióne. Prevažná väčšina stredných a väčších ekonomických subjektov uskutočňuje svoje ekonomickej aktivity v dvoch a viacerých krajinách. Buď vo vnútri EÚ alebo aj mimo nej. Offshore podnikanie v rámci medzinárodného daňového plánovania je teda využívaním daňovo výhodných ustanovení v zákonoch jednotlivých krajín. Základom úspešného podnikania je dosiahnutie konkurenčnej výhody. Podnikatelia na celom svete sa preto snažia konkurenčné výhody vyhľadávať aj založením offshore spoločnosti vo vytipovanej krajine. Zdanenie ako také je náklad a v rámci konkurencie môžu majitelia offshore spoločnosti dosiahnuť konkurenčné výhody predovšetkým znižovaním ich nákladov.