Offshore účet je vďaka interbankingu každému prístupnejší

Štandardný

Mnohí zdieľajú názor, že spoliehať sa na majetok uložený v nejakej bankovej inštitúcii len v jednom štáte nie je rozumné. Je pravdou, že najmä bohatšie skupiny ľudí vhodne a často využívajú pre uloženie svojich financií a majetku početné zahraničné štáty, ktoré sú známe ako offshore krajiny. Aké sú niektoré možnosti, riziká a výhody offshore podnikateľských a finančných štruktúr?

Offshore spoločnosť, offshore účet a offshore bankovníctvo

Praktických oblastí a dôvodov, prečo si založiť a využívať možností offshore spoločnosti je samozrejme niekoľko. V súvislosti s rodinným plánovaním stojí za zmienku vedenie bankových účtov v offshore finančných domoch, držanie majetku v offshore jurisdikciách alebo registrácie lodí či plachetníc . Ak sa niekto rozhodne pre vyvíjanie akejkoľvek činnosti týkajúcej sa majetku v offshore jurisdikcii, je potrebné si vopred zhrnúť výhody a nevýhody v konkrétnej offshore krajine. Je vhodné vytvoriť si rebríček jednotlivých krajín, pričom ide o zohľadnenie daňovej záťaže, administratívnych nákladov a iných poplatkov. Rozhodujúcim faktorom pri využívaní offshore účtu môže byť tiež úradný jazyk v krajine či vzdialenosť offshore banky od nášho trvalého sídla.

offshore účet

Offshore účet a bankovníctvo zvládnete spravovať online

Aké sú niektoré výhody offshore účtu?

Offshore banka je banka nachádzajúce sa mimo bydliska ukladateľa, zvyčajne v nízkej daňovej právomoci v tzv. daňovom raji, ktorá poskytuje mnohé finančné a právne výhody. Patrí medzi ne hlavne väčšie súkromie a zachovanie bankového tajomstva, nízke alebo žiadne zdanenia vkladov a jednoduchý prístup k prostriedkom na offshore účte. Offshore banky môžu predstavovať pre niekoho možnosť premiestnenie finančných aktív do politicky a ekonomicky stabilnejšieho prostredia. Bude to výhodné najmä pre subjekty, ktoré sídlia prípadne ich finančný majetok sa nachádza v politicky či finančne nestabilnej krajine. Majúc finančné prostriedky na offshore účte sa dá vyhnúť zmrazeniu alebo zabaveniu účtu. Niektoré offshore banky môžu operovať s nižšími nákladmi, a tak existuje priestor pre poskytnutie vyšších úrokových sadzieb na offshore účte než aké sú dostupné vo vlastnej krajine majiteľa offshore účtu.