Perkusné zbrane- základne informácie

Štandardný

Perkusné zbrane alebo ľudovo povedané predovky. Prvé zmienky o týchto historických zbraniach sú z roku 1820. Ich základným znakom je, že sa nabíjajú ústim hlavne ( s tohto vznikol aj pojem predovky) a sú napĺňané výlučne čiernym prachom. Po zapálení perkusnej  zápalky dochádza k výstrelu. Po výstrele sa objaví  oblak modrého dymu. Zaujímavosťou je mäkší zvuk ako z moderných zbraní a prakticky minimálny spätný ráz zbrane. Oceníte hlavne ten pocit, ako by ste sa presunuli o 150 rokov dozadu.

Perkusné zbrane

Perkusné zbrane sa ľudovo nazývajú predovky.

Perkusné zbrane a šport

Od roku 1993 sa na Slovenku strieľa liga v predovkách, Táto liga ma 3 disciplíny a riadi sa podľa medzinárodných pravidiel MLIAC. Prvá je streľba z perkusnej pištole s označením Kuchenreuter. Druhá disciplína je streľba z revolveru s označená ako Mariette. Tretia disciplína je streľba z perkusnej pušky s označením Vetterli. Každá sezóna konči vyvrcholením na majstrovstvách Slovenska. Túto udalosť zastrešuje slovenská spoločnosť vojenskej histórie a strelcov z historických zbraní pod záštitou slovenského streleckého zväzu.

Perkusné zbrane

Perkusné strelivo.

Regulácia a povinnosti

Pre perkusné zbrane sa nevyžaduje vybavovanie zbrojného preukazu. Treba si však uvedomiť  že sa  že jedná o strelné zbrane ako každé iné a preto sa vyžaduje opatrné, ale hlavne bezpečné zaobchádzanie. Pri strelbe z predoviek  platia rovnako prísne pravidlá ako pri iných zbraniach. Hlavne čo sa týka mierenia, mieri sa iba na predom určené ciele. Zbraň musí byť zaistená a nenabitá ak sa nepoužíva. Veľmi dôležité pri narábaní s čiernym prachom je vyhýbať sa priestranstvám a hlavne styku s otvoreným ohňom v jeho blízkosti. Po každom ukončení streľby by sa mala zbraň kompletne vyčistiť, aby ste sa vyhli znefunkčneniu zbrane.  Doporučujem pri strieľaní mať na sebe ochranu sluchu a celkovo na strelnici či narábaní zo zbraňou, mať na sebe ochranné  okuliare. Základnou podmienkou pri narábaní a držaní zbrane je, aby osoba bola plnoletá (18rokov) a právne zodpovedná.  Prajem veľa zábavy a pekných zážitkov s predovkami.