Pištoľ je určite najčastejšia krátka zbraň

Štandardný

Pištoľ je od revolvera konštrukčne značne odlišná krátka zbraň. Typickým znakom je pohyblivý záver a schránkový zásobník uložený v rukoväti. K svojej práci využíva energiu splodín horenia prachovej náplne. Pred prvým výstrelom treba záver ručne stiahnuť vzad, vratná pružina ho vráti do pôvodnej pozície a pri tomto kroku je zo zásobníka podaný prvý náboj do nábojovej komory. Súčasne je natiahnuté bicie a spúšťacie ústrojenstvo. Po výstrele tlačí prázdna nábojnica pôsobením spätného rázu na záver, ktorý sa pohybuje vzad a v tomto kroku vyhadzuje prázdnu nábojnicu mimo zbraň. Dopredný pohyb je zabezpečený vratnou pružinou a dochádza k opätovnému nabitiu nábojovej komory a natiahnutiu bicieho a spúšťového mechanizmu.

krátka zbraň

Krátka zbraň je určená aj na výcvikovú streľbu

Pištoľ je moderná krátka zbraň

Moderná pištoľ je v definovaná ako krátka ručná palná zbraň so samonabíjacou funkciou a zásobníkom na 6-20 nábojov. Celý systém tejto krátkej zbrane je založený na využití energie plynov vzniknutých pri výstrele. Tie spôsobujú vystrelenie strely z hlavne, vyhodenie prázdnej nábojnice, napnutie bicieho mechanizmu a nabitie nového náboja do komory. Podľa použitého bicieho mechanizmu sa pištole delia na jednočinné, dvojčinné a iba dvojčinné. Jednočinnosť znamená, že bicí kohútik musí byť pred prvým výstrelom napnutý ručne. Po stlačení spúšte dôjde k uvoľneniu kohútika a k odpáleniu náboja. Dvojčinnosť znamená, že bicí kohútik je možné pred výstrelom okrem jednočinného spôsobu napnúť tiež prostredníctvom tlaku na spúšť.

krátka zbraň

Staré pištole sú vzácnymi zberateľskými kúskami

A aké sú hlavné výhody tejto krátkej zbrane?

Pištoľ sa skladá z niekoľkých konštrukčných uzlov. Je to záver a súčasti záveru s vratnou pružinou (alebo pružinami) a s vodítkom vratnej pružiny, hlaveň s nábojovou komorou, rám (niekedy nazývaný telo) a súčiastky v ňom umiestnené a nakoniec je to zásobník. Hlavnou výhodou tejto krátkej zbrane je hlavne väčší počet nábojov (7 – 18), rýchlejšie nabíjanie, menšie rozmery než revolver podobného kalibru a podstatná je aj väčšia rýchlosť streľby. Táto krátka zbraň je vodnejšia pre skryté nosenie.