Pôdne prídavky pre zlepšenie zavlažovania

Štandardný

Pôdne prídavkyKaždá pôda, nech už je určená pre pestovanie potravín alebo pre okrasné účely, potrebuje mať dostatok vlahy a tak aj lepšie podmienky pre prijímanie živín. Záhradkári sa však veľmi často stretávajú s problémom, že ich pôda je vyschnutá a žiadnym rastlinám sa v nej nedarí. Čo môže byť príčinou a ako tento problém vyriešiť? Odpoveď sa dozviete v našom článku, ktorý bude zameraný hlavne na pôdne prídavky (napr. prírodný zeolit) a ich využitie v oblasti zavlažovania.

Ako prebieha zavlažovanie pôdy?

Medzi čiastočkami pôdy sa nachádzajú medzery vyplnené vzduchom, ktoré tak pripomínajú vzduchové bublinky. Tieto vzduchové bublinky sa podľa veľkosti priemerov delia na kapilárne a nekapilárne. Kapilárne majú priemer menší ako 0,2 mm a slúžia na pohyb vody zdola nahor, nekapilárne majú priemer väčší ako 0,2 mm a slúžia na opačný pohyb vody – zhora nadol.

Preto, aby bol príjem a výdaj vody v pôde vyvážený, kvalitnú pôdu by malo tvoriť min. 50% takýchto pórov, pričom podiel kapilárnych a nekapilárnych je ideálny 1:1. Nuž a pôdne prídavky, predovšetkým teda prírodný zeolit, sú tu práve na to, aby napomáhali tomuto aspektu, veľmi dôležitému pri zavlažovaní pôdy. Konkrétne regulujú príjem a výdaj vody v pôde, čím zabezpečujú lepší koreňový systém rastlín a tým aj lepšiu úrodu či napr. väčšiu hustotu trávnika.

Prečo sú pri zavlažovaní dôležité pôdne prípravky?

Pôdne-prídavkyProblém zavlažovania vám bude možno hovoriť viac, ak uvedieme konkrétny príklad toho, prečo je dôležité zabezpečiť, aby sa voda v pôde udržala dostatočne dlho a nevyplavila sa ihneď preč.

Pestovanie čohokoľvek bez použitia NPK hnojív už dnes takmer ani nie je možné. A práve preto, ak do pôdy zapracujete práve tieto NPK hnojivá a následne pôdu zavlažíte, je dôležité zabezpečiť aj to, aby vám voda hnojivo nevyplavila, ale aby sa udržalo čo najdlhšie v pôde a rastlina tak mohla čerpať z neho potrebné živiny.

Zavlažovanie však nie je jediná vec, pri ktorej vám pôdne prípravky pomôžu. Ich pozitívnych účinkov je oveľa viac…