Pomôcky pre imobilných pacientov pre ľahší život

Štandardný

Pobyt a liečba pacienta v domácom prostredí má v porovnaní s liečbou v nemocnici veľa pozitív. Cieľom kvalitnej domácej starostlivosti je umocniť všetky pozitívne vplyvy, ktoré pobyt v prirodzenom prostredí prináša a na druhú stranu eliminovať na najnižšiu mieru negatíva, ktoré by pacient v domácom prostredí mohol pociťovať. Pacient, ktorý je v domácej starostlivosti a v dôsledku svojho ochorenia je obmedzený vo svojej mobilite a sebestačnosti, potrebuje pomoc buď v podobe osobnej starostlivosti alebo musí mať kvalitné pomôcky pre imobilných pacientov.

pomôcky pre imobilných pacientov
Pomôcky pre imobilných pacientov zachraňujú životy

Pomôcky pre domácu liečbu

Väčšinou je pre pacienta prínosom, že jeho liečba či starostlivosť môže prebiehať u neho doma. Vedecké štúdie dokazujú, že vlastné sociálne prostredie a blízkosť rodiny pôsobia pozitívne na psychiku človeka a hrajú pozitívnu úlohu v procese. Domáce prostredie musí byť v takomto prípade určitým provizóriom nemocničnej izby. To znamená, že nesmú chýbať ani nezištné pomôcky pre pacientov. Medzi takéto pomôcky patria napríklad náramok prvej pomoci alebo aj systém Trex, ktorý sa s obľubou využíva v nemocničnom prostredí, ale aj pre domácu starostlivosť. Tento systém vie okrem okamžitého a spoľalivého privolania pomoci aj detekovať pády, vďaka inteligentnej podložke pod matrac vie detekovať epileptické záchvaty a kontrolovať základné životné funkcie. Dokáže tiež lokalizovať pacienta, čím vám zabezpečuje neustály prehľad o činnosti vášho blízkeho.

pomôcky pre imobilných pacientov
Systém Trex z kategórie pomôcky pre imobilných pacientov

Ľudský prístup

Starostlivosť o imobilného pacienta v domácom prostredí je náročná nielen fyzicky, ale aj psychicky. Je preto veľkým prínosom, že existujú možnosti a pomôcky, ktoré túto prácu uľahčujú a vylepšujú podmienky pacienta. Avšak aj napriek moderným vymoženostiam, ktoré môžeme v starostlivosti o pacientov využívať, na prvom mieste by mal byť vždy samotný človek so svojimi biologickými, psychickými a sociálnymi potrebami. Pomôcky pre imobilných pacientov by mali byť iba efektívnym doplnkom a pomocou pri starostlivosti. Váš blízky bude od vás potrebovať pocítiť aj ľudský prístup a porozumenie.