Pôrod – základné informácie, ktoré by ste mali vedieť

Štandardný
porod

Pôrod

Tehotenstvo je obdobím veľkého očakávania a práve pôrod je tým dôležitým a niekedy aj obávaným momentom v živote ženy. Pôrod je považovaný za úspešné ukončenie tehotenstva medzi 38. až 42. týždňom gravidity. Počas týchto týždňov sa žena môže na pôrod pripravovať napr. navštevovaním predpôrodných kurzov, cvičením či masážou hrádze.   Táto príprava môže samotný pôrod uľahčiť.

Samozrejme, každý pôrod je jedinečný, tak ako aj prežívanie každej ženy je individuálne. Pôrod môže byť vaginálny, kedy matka dieťa vytlačí z tela prirodzenou cestou cez pôrodné cesty. Druhá možnosť je, keď je dieťa vybraté cisárskym rezom, teda operačne.

Prirodzený pôrod – prvá doba pôrodná

Medzi prvé príznaky začínajúceho sa pôrodu určite patrí odtok plodovej vody, prípadne hlienovej zátky a pravidelné kontrakcie. Práve kontrakciami alebo odtokom plodovej vody sa začína prvá fáza pôrodu – prvá doba pôrodná, ktorá zvyčajne trvá najdlhšie. U prvorodičiek je to asi 10-12 hodín. Počas nej sa otvára krček maternice práve vplyvom spomínaných kontrakcií. Budúcej mamičke ich pomôže uľahčiť správne dýchanie, prípadne sprcha alebo rôzne pomôcky, ako napr. fit lopta. Pri silných bolestiach je možnosť požiadať aj o podanie liekov na tlmenie bolesti.

porod-1

Pôrod

Prirodzený pôrod – druhá a tretia doba pôrodná

V druhej fáze pôrodu už prichádza k samotnému vytlačeniu dieťatka pôrodnými cestami. Ukončenie druhej doby pôrodnej teda nastáva narodením dieťatka a zároveň tým začína tretia, posledná doba pôrodná. V nej dochádza k vypudeniu placenty (plodového koláča), ktorá počas tehotenstva vyživovala plod. Na pôrodnej sále sa ešte 2 hodiny sleduje intenzita krvácania rodičky a po týchto 2 hodinách je prevezená na oddelenie šestonedelia.

Cisársky rez – plánovaný a akútny

Nie vždy je však možné porodiť klasickým prirodzeným pôrodom. Druhou možnosťou je cisársky rez, ktorý môže byť vopred plánovaný alebo akútny. Plánovaný cisársky rez býva z dôvodu viacpočetného tehotenstva, zlej polohy plodu alebo pri ohrození zdravia matky či dieťaťa napr. pri preeklampsii. Akútny cisársky rez býva potrebný v prípade, že nastanú komplikácie počas prirodzeného vaginálneho pôrodu. Pre viac informácií ohľadom pôrodu a cisárskeho rezu vám odporúčame navštíviť stránku MODRÝ KONÍK. A hoci je pôrod často náročný, najkrajšou odmenou je držať v náručí svoje dieťa…