Pracovná obuv sa stará o vaše bezpečie

Štandardný

Bezpečnosť pri práci by mala byť jednoznačne na prvom mieste. Túto známu frázu sme počuli alebo počúvame predsa všetci. Aj keď je pravda, že bezpečnosť a ochrana zdravia by mali byť na prvom mieste neustále, pri práci to však platí dvojnásobne. Či už človek vykonáva prácu, ktorá nijakým spôsobom neohrozuje jeho zdravie alebo pracuje v rizikovejšom prostredí, základom je adekvátna pracovná obuv a oblečenie. Sú však aj také zamestnania, pri ktorých je potrebná aj iných ochranných pomôcok, akými sú napríklad helmy, rukavice, okuliare a mnoho iného.

pracovná obuv
Kvalita pracovnej obuvi by mala byť na prvom mieste.

Kvalitná pracovná obuv je základ

Človek trávi v práci väčšinu času. To vieme zrejme všetci. A práve kvalitná pracovná obuv je skutočný základ každého pracovníka. Nezáleží na tom, či pracujete v bani, v lese, na stavbe alebo napríklad v kancelárii. Vhodné oblečenie a obuv sú potrebné vo všetkých zamestnaniach. Či už si to teda vyžadujú legislatívne predpisy, vnútropodnikové predpisy alebo napríklad aj také pohodlie a bezpečnosť človeka pri práci. Vo všetkých zamestnaniach je potrebné, aby sa pracovníci cítili pohodlne a obuv má na to obrovský vplyv. Preto aj ľudia, ktorí nevykonávajú prácu v nejakom rizikovom prostredí potrebujú kvalitnú pracovnú obuv. Takým však postačia topánky poskytujúce pohodlie. Tá druhá skupina, ktorá pracuje v prostredí rizikovom, sa musí zameriavať nielen na pohodlie obuvi, ale aj na jej bezpečnostné funkcie.

pracovneá obuv
Vojenské topánky patria medzi tie najbezpečnejšie pracovné topánky.

Stačí zlomok okamžiku

K nehode alebo nejakej nešťastnej udalosti stačí v mnohých prípadoch zlomok okamžiku. Preto je potrebné myslieť preventívne. A to hlavne pri pracovných činnostiach, pri ktorých je riziko poranenia alebo vzniku nehody vyššie. Ide predovšetkým o manuálne práce a činnosti vykonávané v nestabilnom prostredí. Ľahko sa totiž môže stať, že pracovníkovi spadne niečo na nohu, stupí na nejaký zdraviu nebezpečný predmet a podobne. Preto sa pracovná obuv takýchto zamestnancov musí vyznačovať v prvom rade zvýšenou kvalitou a odolnosťou. Prevencia má teda obrovský vplyv na zdravie a bezpečie človeka a v žiadnom prípade sa ju neoplatí podceňovať.