Prečo postupne prechádzame na pasívne domy

Štandardný
pasívne domy

Pasívne domy šetria energie

Pasívne domy sa už aj u nás objavujú čoraz častejšie. A to kvôli tomu, že sú to mimoriadne úsporné domy, hlavne čo sa týka nákladov na vykurovanie. Tie sú pri pasívnych domoch až niekoľkokrát menšie ako pri klasických stavbách. Pasívne domy sú totiž postavené tak, aby ste vykurovanie alebo klimatizáciu museli používať iba minimálne. Ak ide o šetrenie energií, často sa stretávame s rôznymi novými vylepšeniami, ako napr. tepelné izolácie vnútornými izolačnými omietkami, a pod. Pasívnou stavbou pri tom môže byť čokoľvek, či už je to byt, dom, škola, hotel, administratívna budova alebo obchodná prevádzka. Poďme si teda o týchto stavbách povedať niečo viac.

Úspora pri vykurovaní

Energetické pasívne domy, ako možno už aj z názvu vyplýva, sú domy, ktoré na vykurovanie nepotrebujú spáliť toľko energií ako bežná stavba (pasívne domy menej ako 15kWh/m2, novostavby 80-150kWh/m2, staršie stavby 150-250kWh/m2 za rok). A je to hlavne vďaka veľmi dôkladnému zatepleniu. V týchto stavbách sú potom zdrojom tepla spotrebiče (napr. televízor 300W, počítač 150W), človek (100W) a dopadajúce slnečné žiarenie. Vďaka týmto zdrojom sa väčšinu roka zaobídete bez vykurovacej sústavy, z čoho vyplýva, že v porovnaní s bežnou stavbou ušetríte až 90% nákladov na vykurovanie. Platíte už len za elektrinu za spotrebiče, ohrev teplej vody, svetlo…

Okná a vetranie

pasívne domy

Kvôli vetraniu nie je potrebné otvárať okná

Aby ste do pasívneho domu dostali čerstvý vzduch, nie je potrebné, aby ste otvárali okná. Prívod čerstvého vzduchu a odsávanie vydýchaného má na starosti vetracia jednotka. Niektorí si preto myslia, že okná na pasívnom dome sa nedajú otvárať. To však nie je pravda. V každej miestnosti je aspoň jedno otvárateľné okno. No vďaka vetracej jednotke to väčšinou nie je nutnosťou. Výhodou zatvorených okien je, že do domu nepreniká prach z ulice a vo vzduchu sa nenachádzajú alergény.

Ako dosiahnuť čo najväčšiu úsporu energií

Na dosiahnutie čo najväčšej úspory energií je v prvom rade potrebný odborný a kvalitný návrh stavby. Taktiež je potrebné vybrať vhodný pozemok. Dôležitá je aj orientácia na svetové strany. Úspora energií ale nie je možná bez vysokokvalitného zateplenia a izolácie (vytvorenie vzduchotesného obalu), špeciálnych okien, odstránenia tepelných mostov, využívanie slnečnej energie a riadeného vetrania s možnosťou rekuperácie vzduchu. Všetky tieto komponenty však musia vzájomne spolupracovať.

Od roku 2020 už len nízkoenergetické / pasívne domy

pasívne domy

Pasívne domy pomaly nahrádzajú tie klasické

Pasívne domy podporuje aj EÚ. Podľa novej smernice sa od roku 2020 budú stavať iba stavby s veľmi nízkou spotrebou energií, v zmysle šetrenia a lepšieho hospodárenia energií, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie a spôsobujú klimatické zmeny.