Prvé luky sú známe z jaskynných malieb

Štandardný

Začiatky dnešnej pestrej a rôznorodej lukostreľby sa dajú vystopovať až do záhadného praveku. Vďaka archeologickým výskumom sa môže zhruba určiť aj čas a miesta prvého používania dnešných predchodcov reflexných či zložitých kladkových lukov. Počiatky vývoja lukov niektorí spájajú už s obdobím staršej doby kamennej. Obrázky lukostrelcov na stenách jaskýň sú najčastejšie v Afrike a Európe. Zatiaľ ale nie je možné jednoznačne určiť, kedy a kde boli prvé luky vytvorené.

luky

Prvé luky sa využívali tisícročia dozadu.

Luky sú hneď za kolesom a ohňom

Prvé luky určite požíval náš mezolitický predok pri love zvierat. Prvý priamy dôkaz pravekej streľby z luku je z mezolitu. Konkrétne sa jedná o nemecké močiare, kde boli nájdené drevené šípy z roku  9000 p.n.l. Prakticky vo všetkých kultúrach je luk považovaný za jeden z najdôležitejších vynálezov a prvých zbraní. Hneď za objavom kolesa a ohňa. Praveký človek zrejme prišiel na lukostreľbu tak, že si všimol silu ohnutého dreva. Možno zistil, že spojením dvoch koncov ohnutého dreva nejakým motúzom, dokáže svoj oštep vymrštiť veľkou silou. Alebo bol predchodcom luku  ubyčajný rybársky prút?

Boj a lov

Luk sa rýchlo stal najúčinnejšou a najpoužívanejšou zbraňou. Bol životne dôležitý pre boj a prežitie. Malo to aj spoločenské a vývojové dôsledky, pretože pre lov už nebola potrebná veľká skupina ľudí. Stačili iba dvaja lovci, ktorí mali dobrú znalosť terénu a silné kvalitne vyrobené luky. Zmenil sa spôsob boja. Útočník strieľal po protivníkovi z väčšej diaľky. Nedochádzalo tak často k boju muža proti mužovi.

luky

O tom kedy vznikli luky približne napovedajú jaskynné maľby.

 

Vzhľad lukov na nástenných maľbách

Ako prvé luky vyzerali sa dá určiť najmä z jaskynných malieb. Napríklad v Škandinávii, Španielsku a Francúzsku. Najznámejšie maľba, ktorá znázorňuje spôsob lovu pravekých lovcov, je z jaskyne Cueva de los Caballos v Španielsku. Ľudia sa snažili postupne prísť na taký tvar luku, aby s čo najmenšou silou dokázali vystreliť šíp rýchlo a presne. Od doby bronzovej sa začali objavovať veľmi prepracované a estetické luky.