Rekonštrukcia bytu a búracie práce

Štandardný
rekonštrukcia bytu

Každá väčšia rekonštrukcia bytu si vyžaduje búracie práce.

Rekonštrukcia bytu je pojem, ktorý zahŕňa množstvo menších prác. Najmä pri väčších rekonštrukciách sa ako prvé musia vykonať búracie práce. Aj keď každý z nás mal už asi chuť niekedy krompáčom preraziť stenu, tak v skutočnosti ide o náročnú prácu.  A to nie len fyzicky, ale aj psychicky,časovo a finančne.

Búracie práce prinášajú aj mnoho povinností

Pri búraní naozaj nejde len o hrubú silu, ale o podrobne premyslený plán. Budete potrebovať posudok statika, ktorý vám presne určí, ktoré priečky či steny môžete prebúrať. Takisto sa pripravte na behanie po úradoch pri znáňaní rôznych povolení. Na búracie práce budete potrebovať povolenie v ktorom treba uviesť, aké mechanizmy budú pri búraní použité, kde a ako bude použitý alebo uložený prebytočný materiál. Búranie sa musí vykonať v súlade s osobitnými predpismi z hľadiska bezpečnosti, hygieny práce a ochrany životného prostredia. Búranie je asi najhlučnejšia časť, akú rekonštrukcia bytu zahŕňa a preto je dobré oboznámiť susedov aj osobne prípadne si s nimi dohodnúť aj najideálnejší čas. Problém môže nastať, keď vo vašej blízkosti býva rodina s malým dieťaťom. Okrem hluku, pri búraní vzniká aj odpad. Ten je vašou povinnosťou odpratať a vhodne uskladniť v súlade so zákonmi o ochrane životného prostredia. Najlepším riešením je zabezpečiť odvoz odpadu nákladným vozidlom na skládku. Istá časť odpadu sa ešte dá predať aj ako kovošrot, čo vám môže vrátiť aspoň časť nákladov.

Ako prebieha rekonštrukcia bytu a búracie práce?

Rekonštrukcia bytu

Rekonštrukcia bytu sa vykonáva najmä s ručnými nástrojmi, ako kladivo

Zásadou číslo jedna je, že búranie nesmie byť zahájené skôr ako sa odpoja všetky prípojky, ktoré boli v danom priestore napojené. Druhou vecou na ktorú by ste mali pamätať je to, že pre vyššiu bezpečnosť sa pri búracích prácach postupuje zhora nadol.  Búracie práce sa delia podľa použitej technológie na búranie postupným rozoberaním a na búranie iným spôsobom. V bytoch sa, ale dá realizovať len prvá možnosť, pri ktorej sa používajú ručné nástroje, ako páčidlá, krompáče, zbíjacie a búracie kladivá.