San Marco taliansky výrobca s tradíciou

Štandardný
dekorativne-omietky

Luxusné dekoratívne omietky do interiéru

Keď sa spomenie názov firmy San Marco, tak je znalcom z odboru stavebníctva jasné, o koho sa jedná. Spôsobené je to aj hlavne dlhou tradíciou, keďže firma vznikla už v roku 1950 a funguje dodnes. Počas tohto obdobia firma San Marco dokázala svoj vývoj prispôsobiť potrebám trhu. Za dobu trvania svojej existencie dokázala reagovať na potreby stavebníkov nielen v Taliansku, ale aj v ďalších krajinách v Európe a aj vo svete.

Kvalitný výskum a vývoj v podaní San Marco

Práve vlastný vývoj a výskum materiálov a ich použitia je to, čo dopomohlo tejto talianskej firme vypracovať sa na špičku v oblasti náterových systémov. Túto pozíciu si udržiava dlhodobo aj mimo Talianska. Zaručené je to aj neustálym vývojom a výskumom vo vlastných laboratóriách a výskumných centrách, kde prebieha neustále zdokonaľovanie technológií a používaných materiálov. Na základe toho sú náterové systémy San Marco jedny z najkvalitnejších na trhu.

Zameranie na životné prostredie

Táto talianska firma má pri vývoji svojich náterových systémov na zreteli viacero aspektov, okrem kvality a životnosti sa zaoberá aj životným prostredím. Teda konkrétne tým, ako životné prostredie ovplyvňujú materiály od firmy San Marco. Zaujíma sa o vplyv na životné prostredie priamo od výroby materiálu, jeho aplikáciu a aj následnú likvidáciu po skončení životnosti. Týmto sa výrazne odlišuje od menej kvalitných výrobcov.

dekorativne-omietky

Moderné a elegantné interiérové omietky

Spolupráca priamo s profesionálmi z praxe

Vo firme San Marco vedia, že ak má stavbár použiť materiál správne, tak mu musí rozumieť. Preto sa zameriavajú nielen na vývoj materiálov, ale aj na spoluprácu priamo s ľuďmi z praxe. Preto často organizujú školenia pre stavbárov, či už priamo v praxi alebo aj vo svojich laboratóriách.

Práve tieto aspekty sú hlavným dôvodom, prečo firma San Marco  vydržala na trhu tak dlho a stále si drží kvalitu, a renomé svojich materiálov. Pokiaľ sa chcete informovať o ich produktoch tak neváhajte, navštívte ich stránky a nechajte sa inšpirovať trebárs aj k úprave vášho interiéru.