Seychely voňali vanilkou a škoricou

Štandardný

Seychely sú malá ostrovná republika v západnej časti Indického oceánu, južne od rovníka a v blízkosti známejšieho strova Madagaskar. Súostrovie už v stredoveku občas navštívili arabskí kupci, ale ako prví Európania tu pristáli portugalské lode pod vedením známeho moreplavca Vasco de Gama. V roku 1609 je písomne doložené zakotvenie lodí Východoindickej obchodnej spoločnosti. Omnoho neskôr tu Francúzi zriaďujú svoju kolóniu a ako dôsledok napoleonských vojen sa Seychely dostávajú pod správu Britov. Tí rušia otroctvo, usadzujú sa tu oslobodení otroci, v roku 1840 sa zakladá hlavné mesto Victoria. Až v roku 1976 sa Seychely stali republikou v rámci Commonwealthu.

Seychely

Seychely sú samé prírodné krásy.

Prvé osady a plantáže

Prvé osady tu až okolo roku 1770 začali budovať francúzski kolonizátori. Na Seychely dovážali afrických imigrantov ako svojich otrokov. Tí pracovali na novo budovaných plantážach plných exotického korenia. Predovšetkým vanilky a škorice, ale aj kokosovníka a sladkých zemiakov. Kreolčina, jazyk bývalých otrokov známy ako „seselwa“, je odvodený z francúzštiny. Potomkov ľudí pôvodom z Európy a Afriky je z takmer 90 tisíc obyvateľov 9/10. Medzi hlavné menšiny patria hinduistickí a moslimskí Indovia, ktorí svojim príchodom nahradzovali na plantážach otrokov. Miestnou elitou zostávajú stále migranti z Číny a Indie ale vďaka svojej príčinlivosťou sa im aj ekonomicky darí.  Obyvatelia Seychel sa stále  miešajú medzi sebou, aj keď nie v takej vysokej miere ako v minulosti.

Seychely

Seychely turisti navštevujú aj pre ich flóru.

Seychely sú ako jedna prírodná rezervácia

Seychely sú plné živej prírodnej krásy a chránených rezervácií mnohých vzácnych druhov fauny a flóry. Takmer polovicu rozlohy ostrovov tvoria národné parky a rezervácie. Vďaka systému ochrany prírody sa tu zavádza vysoký stupeň ochrany a tvorby životného prostredia. S funkčnou ochranou rôznych miestnych ekosystémov. Zvláštna vedecká pozornosť sa tu venuje štúdiu a ochrane živých pestrofarebných korálových ostrovčekov a útesov. Jedine tu rastú vzácne endemické palmy s najväčšími semenami na svete. Zo vzácnych druhov zvieracej ríše sa tu darí kolóniám obrovských korytnačiek. Aj to je dôvod stráviť tu dovolenku.