Škola v prírode je hlavne o pohybe na čerstvom vzduchu

Štandardný

Dnešná doba plná technických vymožeností ponúka deťom veľa lákadiel. Školopovinné deti vypĺňajú svoj voľný čas sedením s mobilmi v rukách, pri počítači alebo pred televíznou obrazovkou. Veľkou motiváciou sú pre deti blikajúce počítačové hry, pri ktorých niektoré presedia aj niekoľko hodín denne. Tým zostáva menej času na ich pohyb. Aktívny pohyb je tak značne obmedzený a to sa môže prejaviť na ich zdraví. Preto je potreba motivovať deti k pohybovým činnostiam, športovým aktivitám a iným záujmom, aby sa vhodne vyvíjali a žili zdravo. A vtom môžeme urobiť veľa nielen my rodičia motivovaním našich potomkov k cestovaniu a tráveniu dovoleniek hlavne aktívnym pohybom, ale aj škola a jej pedagógovia majú svoje nezastupiteľné poslanie.

škola v prírode

Školu v prírode organizujú aj špecializované cestovné kancelárie

Škola v prírode je súčasťou programu vzdelávania detí

Viac času človek trávi doma, v uzavretej miestnosti, v meste, škole alebo v práci a pohyb v prírode  vo vhodnom športovom oblečení je tak stále zriedkavejší. U detí by sa mal od počiatku vytvárať kladný vzťah k pohybu a k prírode. Pretože pobyt v prírode nám prináša uvoľnenie, regeneráciu, oddych a príležitosť k pohybovým aktivitám.  Školy v prírode sú súčasťou programu vzdelávania a mnoho základných škôl realizuje pobyty v prírode.

škola v prírode

Škola v prírode umožňuje deťom pobyt na čerstvom vzduchu.

Škola hrá v živote dieťaťa významnú úlohu

Deti zúčastňujúce sa školy v prírode majú možnosť na nejaký čas odpútať sa od zabehnutých stereotypov a zažiť nevšedné zážitky. Voľný čas napĺňajú pohybovej aktivity a pohyb v zdravom prírodnom prostredí. Preto si myslím, že škola v prírode je nevyhnutnou súčasťou vzdelávania a rozvíja žiaka v mnohých oblastiach jeho osobnosti. Z toho dôvodu by sa malo touto problematikou viac zaoberať. Nielen prípravou, ale aj kvalitnou náplňou programu. Pohybová aktivita a pobyt v škole v prírode má blahodarný vplyv na celkové zdravie a rozvoj školákov. Prehlbuje sa poznávanie prírodných krás a tým vytvárame ich vzťahu k prírode a životnému prostrediu.