Sú emisie dlhopisov vždy vhodným riešením?

Štandardný

Ak potrebujú spoločnosti získať peniaze, vydanie dlhopisov je jedným zo spôsobov, ako sa to dá zrealizovať. Dlhopisy pritom fungujú ako určitá pôžička medzi spoločnosťou a investorom. Investor súhlasí s tým, že dá spoločnosti, alebo prípadne aj štátu vopred dohodnuté a špecifikované množstvo peňazí na vopred určenú dobu. Na oplátku dostáva pravidelné úrokové platby. V okamihu, keď pôžička dosiahne svoju splatnosť, investor dostane svoje pôvodne vložené peniaze späť.

emisie dlhopisov

Emisie dlhopisov – pre obe strany výhodné

Dlhopis alebo pôžička z banky?

Rozhodnutia spoločností smerujúce k emisii dlhopisov namiesto zvoleniu inej metódy na získanie peňazí môže byť podložené mnohými faktormi. Porovnanie výhod použitia dlhopisov oproti iným spôsobom financovania poskytuje určitý náhľad na to, prečo spoločnosti často používajú emisiu dlhopisov, keď potrebujú získať peniaze na financovanie svojich podnikových činností a zámerov. Pôžička od banky je prístup, ktorý ako prvý napadne väčšinu ľudí, ktorí potrebujú peniaze. Prečo by teda nejaká spoločnosť mala emitovať dlhopisy namiesto využitia finančnej pôžičky od niektorej z bánk?

Emisie dlhopisov sú pre mnohých lákavejšou možnosťou

Spoločnosti, rovnako ako jednotlivci, si môžu samozrejme za určitých podmienok od bánk požičať, ale vydanie dlhopisov je často lákavejšie. Úroková sadzba, ktorú spoločnosti platia investorom, je často nižšia ako tá, ktorá by bola požadovaná pre získanie pôžičky od banky. Vzhľadom k tomu, že peniaze vyplatené v podobe úrokov znižujú podnikový zisk, tak je logickým krokom minimalizovať tieto úroky. Je to jeden z dôvodov, prečo aj zdravé a prosperujúce spoločnosti, často vydávajú emisie dlhopisov hlavne za podmienok, keď sú úrokové sadzby na extrémne nízkych úrovniach. Možnosť požičať si veľké sumy peňazí na nízky úrok dáva spoločnostiam šancu na investovanie do vlastného rastu, infraštruktúry alebo iných projektov.

Emisie dlhopisov predstavujú väčšiu voľnosť

Vydanie dlhopisov tiež dáva spoločnostiam významne väčšiu voľnosť, ako so získanými peniazmi zaobchádzať, čo je isté oslobodenie od reštrikcií, ktoré sú často spojené s pôžičkami od bánk. Emisie dlhopisov viacmenej umožňuje spoločnostiam získať peniaze bez takýchto obmedzení a zaťaženia. Viac info získate aj TU.