Vaša fasáda je aj vašou vizitkou

Štandardný

Slovo fasáda pravdepodobne pochádza z francúzskeho slova „face“, čo voľne preložené znamená tvár alebo líce. Fasáda čiže priečelie je vonkajšia stena stavby s jej konečnou úpravou. Býva spestrená rôznymi oknami a vchodmi a členená rôznymi architektonickými doplňujúcimi a skrášľujúcimi prvkami. V architektúre býva charakter priečelia často najvýznamnejším prvkom budovy z hľadiska jej dizajnu, pretože celej stavbe udáva tón a má veľký vplyv na okolie. Mnohé fasády majú historickú hodnotu a sú pamiatkovo chránené ako kultúrne pamiatky.

fasády

Fasáda domu je prvé čo si vaši hostia všimnú pri návšteve

Renovácie fasády by mali byť citlivé

Mnohé stavebné firmy ponúkajú kompletnú renováciu domov a to ako z estetického, tak hlavne aj z praktického hľadiska. V súčasnej dobe najpopulárnejší formou úpravy fasády je inštalácia izolačná fasády známej pod názvom termo fasáda. Jedná sa o izolačnú vrstvu z mäkkého materiálu, ktorý má výbornú izolačnú schopnosť a slúži predovšetkým k úspore nákladov za vykurovanie, alebo chladenie budov. Nemožno samozrejme opomenúť vplyv novej fasády na architektonické hľadisko, akým bude dom zapadať do svojho okolia a nakoľko ho bude od okolia odlišovať. V ostatných desaťročiach nastala veľká recesia farebných variantov fasád. A mnoho domov získalo po štandardnej šedi novú, oveľa príjemnejšie tvár.

fasáda

Aké fasády vás budú reprezentovať je len na vás

Investícia do izolácie fasády sa vyplatí

Vyššie počiatočné investície do tepelnej izolácie budov majú návratnosť približne päť rokov. Po uplynutí tejto doby je možné ďalej počítať len s úsporami. Stranou nemožno samozrejme nechať ani ekologické úspory plynúce z úspory energií. Mnohé firmy súčasne s fasádou zabezpečujú dôležitú výmenu okien a dverí.Tieto otvorené časti budovy sú miestom, ktorým uniká teplo von z domu. Dochádza tam k nezanedbateľným a hlavne zbytočným stratám. Preto je rozumné pri zateľovaní vymeniť aj tieto presklenené prvky na fasáde. Spoločná výmena okien, presklených priestorov s uložením termo fasády má veľkú výhodu, že budova bude upravovaná súčasne. Je to nielen finančná úspora pre majiteľa nehnuteľnosti, ale aj nepohodlie, spojené s celkovou rekonštrukciou fasády obytných domov pre ich nájomníkov a vlastníkov, sa takto výrazne zmierni.